Mūsų mokykla – „Erasmus +“ projekto partneris
2019-10-21

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką.

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė – 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas.

Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.

I. FRIENDSHIP DAYS

Mokinių kurti projekto logotipai

Video pristatymai:

apie gimnaziją,

apie Šiaulius,

apie  Lietuvą

II. ERASMUS+ PROJECT: + PARTICIPATORY DEMOCRACY, + ACTIVE CITIZENSHIP

TRANSNATIONAL PROJECT MEETING

ERASMUS+ PROJECT+ PARTICIPATORY DEMOCRACY, +ACTIVE CITIZENSHIP LOGO CONTEST

More Participatory Democracy, More Active  Citizenship”

+PARTICIPATORY DEMOCRACY, +ACTIVE CITIZENSHIP  PROJEKTO VEIKLOS BRIUSELYJE

Happy Europe Day

Erazmus sveikinimas

Video 1

Video 2

JJG magazine 1

JJG magazine 2

‚‚+ PARTICIPATORY DEMOCRACY, + ACTIVE CITIZENSHIP“ (skaidrės)

Strasbūro veiklos- perkeltos į rugsėjo 21-26 d.

Mokiniai – Strasbūras

Project ,,+ PARTICIPATORY DEMOCRACY, + ACTIVE CITIZENSHIP “ ENTRY GUIDELINES OF THE DRAWINGS COMPETITION – EXHIBITION “Democracy in my life”

Youth about the Election to Seimas

Rugsėjo 26  – Europos kalbų diena

Erasmus dienos

Erasmus dienos (video)

,,United in diversity‘‘

Lapkričio 16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena

Erasmus + projekto ,,More Participatory Democracy,  More Active Citizenship“  mokinių piešinių paroda  ,, Demokratija mano gyvenime

,, DEMOCRACY CHRISTMAS TREE “  ( liet. k. ,,Demokratijos Kalėdų eglutė“)

Erasmus + projektas: “+PARTICIPATORY DEMOCRACY, + ACTIVE CITIZENSHIP“

SUSIJUNKIME PILIETINĖJE AKCIJOJE

SPECIAL EDITION DEDICATED TO THE INTERNATIONAL MEMORIAL DAY OF HOLOCAUST

VASARIO 16-OJI -LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 III. Erasmus+ Sport projekto „Combating with Hazards Through Olympic Values“ (KOVA SU PAVOJAIS PER OLIMPINES VERTYBES) aprašymas

Olimpinės vertybės kovoje su pavojais

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:25 13:55
6 14:05 14:50
7 15:00 15:45
8 15:50 16:35
9 16:40 17:25
Kitų dienų pamokų laikas