Biblioteka – skaitykla – metodinis centras

BIBLIOTEKA

Bibliotekininkė: Vilija Grinbergienė

e-paštas: biblioteka@jjanonis.lt

Skaitytojų aptarnavimo laikas: 8.00 – 16.00

Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00

Paskutinis mėnesio penktadienis – tvarkos diena. Lankytojai neaptarnaujami.

BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Gimnazijos bibliotekos paskirtis – būti atviru informacijos išteklių ir mokymosi centru, teikiančiu mokyklos bendruomenei būtinas pagalbos mokymui (si) ir ugdymo procesui organizuoti paslaugas. Bibliotekos paslaugų teikimo uždaviniai: teikti švietimo informacinės pagalbos paslaugas, organizuoti veiklas, skatinančias skaitymą, savišvietą, kultūrinį ir socialinį sąmoningumą, ugdyti bendrąsias kompetencijas, medijų ir informacinį raštingumą.

Bibliotekoje rasite:

 • lietuvių ir įvairių tautų grožinę literatūrą;
 • mokslo populiariąją literatūrą;
 • informacinius leidinius;
 • Tasmanijos universiteto (Australija) pedagogikos daktaro Algimanto Taškūno, OAM dovanotą lituanistinę biblioteką (daugiau kaip 1000 leidinių lietuvių ir anglų kalba);
 • Šiaulių berniukų gimnazijos bibliotekos senų, retų leidinių ekspoziciją.

Bendrosios bibliotekos taisyklės:

 1. Gimnazijos bibliotekos knygų fondas yra gimnazijos turtas ir juo gali naudotis visa gimnazijos bendruomenė.
 2. Knygos išduodamos 15-ai dienų.
 3. Bibliotekoje visada laukiama smalsių ir kultūringų lankytojų.

NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

GIMNAZIJOS APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA

SKAITYKLA

Skaitykla – erdvė skirta savišvietai ir turiningam poilsiui.

Skaitykloje galite:

 • naudotis rankraštiniu fondu, įvairiais teminiais segtuvais, enciklopedijomis, žodynais, CD, DVD, informacinėmis knygomis;
 • susipažinti su naujų knygų parodomis, teminiais knygų stendais;
 • rengti savo darbų parodas;
 • lankyti įvairias parodas ir renginius;
 • skaityti periodinius leidinius;
 • nemokamai naudotis internetu;
 • naudotis skeneriais.

Bendrosios skaityklos taisyklės:

 1. Nekalbėkite garsiai, tai trukdo aplinkiniams.
 2. Perskaitę spaudinius, grąžinkite juos į vietą.
 3. Skaityklos kompiuteriai skirti mokymosi tikslams, todėl pirmenybė visuomet teikiama projektų kūrimui, referatų rašymui, informacijos paieškai pagal tikslingą užklausą.

BIBLIOTEKOS METODINIS CENTRAS

 • kaupiama pedagoginė metodinė literatūra, projektiniai darbai;
 • sukurtos kompiuterizuotos individualaus darbo vietos.

 

2021 metais pirkti vadovėliai ir mokymo priemonės

Vadovėliai

Pavadinimas Kiekis Kaina
Matematika 9 kl. I dalis 140 1610,00
Matematika 9 kl. II dalis 140 1610,00
Laikas. Istorijos vadovėlis 12 kl. I dalis 130 1942,98
Laikas. Istorijos vadovėlis 12 kl. II dalis 130 1942,98
Netzwerk Neu A2.2 50 560,00
Experiencias 1-2-3 (A1). Libro del Alumno 24 241,45
Experiencias 1-2-3 (A1). Libro del Profesor 1 16,15
Matematika 10 kl. I dalis 50 575,00
Matematika 10 kl. II dalis 50 575,00

 

Mokymo priemonės

Pavadinimas Kiekis Kaina
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 6 198,00
Fizikos pasitikrinamieji testai 12 kl. 50 320,00
Fizikos pasitikrinamieji testai 11 kl. 50 320,00
Fizikos pasitikrinamieji testai 10 kl. 50 320,00
Biologijos pasitikrinamieji testai 9 kl. 3 19,20
Biologijos pasitikrinamieji testai 10 kl. 3 19,20
Biologijos pasitikrinamieji testai 11 kl. 3 19,20
Biologijos pasitikrinamieji testai 12 kl. 3 19,20
Fuera Del Entorno Laboral+Claves 1 8,35
USO de la gramatica espanola elemental 1 16,79
Literatūra saviugdai 9 156,92
Mokymo priemonės darbui pamokų metu 29 pav. 807,33

 

RENGINIAI

SKAITYKLOJE ATIDARYTA PARODA

Projektinų darbų paroda “Grüße aus…”

Į BIBLIOTEKĄ ATĖJO ŠV. KALĖDOS

Sausio 13-oji. Atmintis gyva, nes liudija

AUSTRALIJA TOLIMA IR ARTIMA

Bibliotekoje paroda A. Baranauskui

VASARIO 16-OJI GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOJE

NAUDINGOS NUORODOS

https://www.imobis.lt/app/mobis/jjanonis

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd6ace60dc5c11ecb1b39d276e924a5d?jfwid=2r1mldso

https://mokovas.wordpress.com

http://www.epaveldas.lt/home

http://www.aruodai.lt

http://www.knygadvaris.lt

https://www.limis.lt

https://www.ibiblioteka.lt

http://www.libis.lt/

http://www.on.lt/index.html.lt

https://scholar.google.lt/

Atnaujinta 2022-11-18
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas