Priėmimas į gimnaziją

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje 2022–2023 m. m.  laisvos  vietos:

II klasė – 1 laisva vieta

 PRIIMTŲJŲ Į PIRMAS GIMNAZIJOS KLASES 2022– 2023 M. M. MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ DĖMESIUI

Kviečiame būsimus pirmokus kartu su vienu iš tėvelių (globėjų, rūpintojų)

2022 m. birželio 27–30 d. atvykti į gimnaziją pasirašyti Mokymo sutartį.

Pasirašant Mokymo sutartį reikia turėti:

 • mokinio asmens dokumentą,
 • 8 klasės baigimo pažymėjimo originalą ir jo kopiją.

Sutarčių pasirašymo laikas:

2022 m. birželio 27 d.  12.00 val. – 16.00 val.

2022 m. birželio 28 d.   8.30 val. – 16.00 val.

2022 m. birželio 29 d.   8.30 val. – 16.00 val.

2022 m. birželio 30 d.   8.30 val. – 16.00 val.

 

Jei nurodytu laiku negalite atvykti, būtinai apie tai informuokite.

Informacija telefonais: (8 41) 523 375, (8 41) 523 376

Administracija


Nuo 2022 m. kovo 1-osios prasideda priėmimas į  Šiaulių  miesto bendrojo ugdymo mokyklas

 

2022 m. vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimus, kuriais atnaujinamas Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas. Susipažinti su aktualia informacija dėl priėmimo galima interneto svetainėje www.siauliai.lt skiltyje Švietimas (Priėmimas į mokyklas) ir mokyklų interneto svetainėse.

Priėmimas į Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos I ir III klases 2022–2023 m. m. vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu ir Priėmimo sąlygomis į naujai formuojamas klases Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje.

Prašymai į pirmą gimnazijos klasę registruojami E. sistemoje. Nuo kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija (https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti). Kviečiame pažiūrėti trumpą e. sistemos pristatymą: Priėmimas į aptarnaujamos teritorijos mokyklas ir Priėmimas į neteritorines mokyklas.

Elektroninius prašymus į I gimnazijos klasę galima teikti:

 • pagal aptarnaujamą teritoriją – iki balandžio 15 d.,
 • į specializuoto muzikinio ugdymo krypties programą vykdančias klases – iki kovo 31 d.,
 • į laisvas vietas neteritorinėse mokyklose – iki birželio 10 d.

 

Teikiant prašymą būtina pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją (bendrosios paskirties klases) arba mokyklą(-as) ne pagal aptarnaujamą teritoriją (bendrosios paskirties klases, specializuoto ugdymo krypties klases). Renkantis mokyklą ne pagal aptarnaujamą teritoriją prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip dvi mokyklas.

 1. sistemoje užpildyti prašymai automatiškai perduodami nagrinėti prašyme nurodytai(-oms) mokyklai(-oms), kuri(-ios) toliau organizuoja priėmimą. Apie vaiko priėmimą arba nepriėmimą į mokyklą tėvai informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Pirmieji pranešimus (iki balandžio 10 d.) gaus asmenys, teikę prašymus dėl priėmimo į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias klases. Iki balandžio 25 d. pranešimus gaus tėvai, teikę prašymus dėl vaikų priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklas.

 

Prašymai į laisvas vietas bus svarstomi po gegužės 20 d., pasibaigus priėmimui iš aptarnaujamų teritorijų. Pranešimai apie mokinių priėmimą ar nepriėmimą bus siunčiami iki birželio 10 d.

Skubėti nereikia – prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui.

Jei mokykla gaus daugiau prašymų, nei gali priimti mokinių, vadovausis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše ir Priėmimo sąlygų į naujai formuojamas klases Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje nustatytais pirmumo kriterijais.

 

Gimnazijos II klasės mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – III gimnazijos klasę – toje pačioje mokykloje, direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą popierine versija ne per E-sistemą iki 2022 m. balandžio 15 d.

 Administracija

 


 

Vidurinio ugdymo mokymosi sutartis

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas

Dėl kryptingo muzikinio neformaliojo ugdymo programos pateikimo derinti

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2022-07-05
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:15 12:00
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas