Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją gimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė.

El.p. korupcija@jjanonis.lt,

Tel.Nr. (041) 523 375

Korupcijos prevencijos gimnazijoje komisija:

Pirmininkė – Ilona Atkočaitienė, socialinė pedagogė;

Nariai:

Edvinas Gedgaudas, kūno kultūros mokytojas, gimnazijos tarybos narys;

Skirmantė Ulvidienė, istorijos mokytoja.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija netoleruoja jokių korupcijos apraiškų bei siekia skaidraus ir sąžiningo bendradarbiavimo su visomis suinteresuotomis šalimis, todėl skatina vengti bet kokių korupcijos apraiškų, o jas pastebėjus, pranešti apie jas žemiau nurodytais būdais.

Pranešėjų anonimiškumas garantuojamas. Plačiau apie pranešėjų apsaugą skaitykite mūsų svetainės skiltyje „Pranešėjų apsauga“.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Informaciją apie korupciją bei pastebėtus pažeidimus Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje  vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

 • anoniminį pranešimą galima pateikti paspaudus čia:  Anonimimis  pranešimas ;
 • anoniminį pranešimą atsiųsti el. paštu korupcija@jjanonis.lt;
 • tiesiogiai atvykus į gimnaziją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Tilžės g. 137, Šiauliai;
 • atsiųsti laisvos formos pranešimą paštu gimnazijai adresu Tilžės g. 137, 76348 Šiauliai.

Siunčiant pranešimą paštu, po gimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

 Apie korupciją taip pat galima pranešti:

 • paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija įgyvendinama remiantis šiais teisės aktais:

Gimnazijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, bus teikiamas prašymas STT dėl informacijos pateikimo, sąrašas 

Dovanų gavimo ir teikimo politika

 

 

Atnaujinta 2024-03-19
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas