KTU klasė

2022-2023 m.m.

2022-03-31 d. , atsižvelgiant į studijų galimybių, gamtos mokslų bei naujų technologijų populiarinimą, buvo pasirašyta Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Kauno technologijos universiteto (KTU) bendradarbiavimo sutartis.

Plačiau skaitykite čia.

2022-09-01.  13-oje šalies ugdymo įstaigų pirma gimnazijos klasė įgijo „KTU klasės“ vardą ir turi papildomas galimybes naudotis Universiteto mokslo ir infrastruktūros baze. Tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykais, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą bei skatinti taikyti įgytas žinias šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams spręsti. Steigiant „KTU klases”, buvo atsižvelgta į mokinių poreikius ir Universiteto galimybes, nes  labai svarbu atverti infrastruktūrą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose, taip pat sudaryti galimybę klausytis aktualias mokslininkų paskaitas tiek KTU, tiek pasikviečiant lektorius į ugdymo įstaigą. Pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniai galės rengti brandos darbus KTU. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia moksline literatūra bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose.

Taip pat pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniams, kurie planuoja dalyvauti tarptautinėse olimpiadose, suteikiamos konsultacijos, bus organizuojamos teorinių ir praktinių įgūdžių stiprinimo stovyklos KTU.

 

KTU klasės veiklos planas

 

Projekto „KTU klasė” veiklos:

2022-09-09. KTU klasės projekto dalyvių nuotolinis susitikimas. Mokytojai ir dėstytojai aptarė būsimas projekto veiklas.

2022-10-08.  Spalio 18 dieną, Jonavos Senamiesčio gimnazijoje  vyko „KTU klasių“ partnerių STEAM mokymai. Juose dalyvavo visų dalyvaujančių projekte mokyklų atstovai ir pristatė savo mokyklų STEAM veiklas, pasidalino gerąja patirtimi.  Juliaus Janonio STEAM veiklas pristatė matematikos mokytoja Daiva Riukienė.

2022-11-10. I KTU klasės mokiniai dalyvavo pirmame susitikime su KTU dėstytojais, kurie organizavo nuotolinę paskaitą „Dirbtinio intelekto svarba”

2022-11-25.  I KTU klasės mokiniai vyko į KTU, kuriame buvo organizuojamos IT ir fizikos dalykų veiklos:

 1. Fizika. Tema: Termodinamika – medžiagų savitųjų (specifinių) šilumų nustatymas; temperatūrinės priklausomybės; agregatinių būsenų virsmai;  savitoji kuro degimo šiluma (pvz. spiritinės lemputės naudingumo koeficiento ir alkoholio kuro degimo šilumos nustatymas).
 2. IT. Tema:Susikurk savo interneto svetainę: pažintis su turinio valdymo sistema.

2022-12-16. I KTU vyko į KTU  cheminės technologijos fakultetą.

Universiteto lektoriai, mokslininkai ir dėstytojai supažindino mokinius kaip gaunamos rūgštys ir aptarė rūgščių chemines savybes.

Buvo atlikti laboratoriniai darbai:

 1. „Masės dalies tirpalo gaminimas ir koncentracijos nustatymas“ ,
 2. „Indikatoriai. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės”.
 3. KTU cheminės technologijos fakultete

 

2023-01-12 d, „KTU klasių“ partnerių tęstiniai STEAM mokymai. 

STEAM konferencijoje – apie pamoką kitaip

Sausio 12 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija organizavo vertingos patirties sklaidos renginį – metodinę konferenciją „KTU klasė: skaitmeninių išteklių naudojimas ir STEAM turinio skaitmeninimas“. Konferencijoje dalyvavo 12 šalies gimnazijų (Kauno technologijos universiteto (KTU)partnerių) atstovai: Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos, KTU inžinerijos licėjaus, Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Jonavos Senamiesčio gimnazijos, Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos, Šakių „Žiburio“ gimnazijos, Klaipėdos licėjaus, Alytaus Putinų gimnazijos, Marijampolės Sūduvos gimnazijos, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kėdainių „Atžalyno“ ir konferenciją organizavusios Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai.
Visos minėtos gimnazijos turi šiais mokslo metais įsteigtas I KTU klases pagal bendradarbiavimo sutartis su KTU. Renginio tikslas – pasidalyti STEAM pamokų organizavimo patirtimi, pagilinti profesinę kompetenciją.
Dalijosi darbo patirtimi
Į mokyklas ateinantis STEAM ugdymas – kitoks nei įprasta pamokos organizavimo modelis. Paraidžiui STEAM pavadinime užšifruotos keturios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba ir Math – matematika. Kitaip tariant, STEAM ugdymas tiek mokytoją, tiek mokinį skatina į pamoką pažvelgti kitaip: kūrybiškai integruojant mokomuosius dalykus, mokinius aktyviai įtraukti į ugdymo procesą, sieti įgytas ir jas taikyti praktinėje veikloje.
Pradėdami renginį, konferencijos dalyvius pasveikino Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Saulius Vaivada ir garbus gimnazijos svečias, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. dr. Kęstutis Baltakys. Abu jie linkėjo konstruktyvaus darbo, kad kiekvienas pedagogas, išgirdęs kolegų pristatymus, rastų sau naudingų dalykų, kuriuos galėtų pritaikyti ugdymo procese.
Kiekvienos mokyklos atstovai – gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir informacinių technologijų mokytojai – dalijosi savo STEAM pamokų organizavimo patirtimi.
Viena iš tokių pamokų – Kėdainių šviesiosios gimnazijos biologijos mokytojos Birutės Petraitienės ir matematikos bei informacinių technologijų mokytojos Donatos Kielienės drauge parengta integruota pamoka „Sveikatai palanki mityba: subalansuotumas“. Organizuojant pamoką, akcentavo pedagogės, didžiausias dėmesys skirtas individualiam mokinių darbui: pavyzdžiui, naudojantis papildomais informacijos šaltiniais, tokiomis, kaip kalorijų lentelės, atitinkamomis programėlėmis, mokiniai turėjo apskaičiuoti per dieną su maistu gautų maisto medžiagų ir kalorijų kiekius ir palyginti su sveikos mitybos rekomenduojamomis normomis. Pasitelkiant informacines technologijas, reikėjo sukurti ir užpildyti duomenimis lentelę bei sudaryti formules kalorijų kiekiui skaičiuoti.
KTU partnerių atstovų pamokų pristatymuose akcentuota: STEAM modelio taikymas skatina mokinių aktyvumą, ugdo jų savarankiškumą, kūrybiškumą, loginį bei kritinį mąstymą. Gimnazistai mokosi dirbti komandoje, čia ir dabar kūrybiškai spręsti iškylančias problemas. O dirbant komandoje, be kita ko, būtina ir tolerancija. Iš viso pristatyta 12 STEAM pamokų.
Janoniečiai pakvietė į atviras pamokas
Antroje dalyje gimnazijos svečiai dalyvavo konferencijos šeimininkų – Juliaus Janonio gimnazijos mokytojų – pamokose.
Fizikos mokytojos Valentinos Rakužienės pamokoje „Laidininko voltamperinės charakteristikos tyrimas“ mokytojai ne tik susipažino su elektros laboratorijos BELA, įrengtos mūsų gimnazijoje, galimybėmis, bet ir patys pabuvo mokinių vietoje – atliko laboratorinį darbą.
Biologijos mokytojos Rasos Dabregaitės STEAM pamokoje „Organizmų audinių įvairovė“ pasidalinta mokymo priemonių panaudojimo patirtimi.
KTU mokyklų partnerių atstovai aktyvūs buvo ir kitose janoniečių atvirose pamokose: „Programavimas Arduino IDE aplinkoje – (informacinių technologijų mokytojas Ričardas Gečas); matematika anglų kalba – Matematika – trikampiai ir keturkampiai (anglų kalbos mokytoja Violeta Eidintienė ir matematikos mokytoja Daiva Riukienė); „Nežinomų medžiagų mišinio kokybinė analizė (chemijos mokytoja Vilija Kladkienė).

Per pertrauką tarp pristatymų svečiai buvo pakviesti į ekskursiją po gimnaziją, kurioje apžiūrėjo gimnazijos muziejų, laboratorijas, biblioteką, kitas gimnazijos edukacines erdves, išgirdo apie gimnazijos tradicijas. Konferencija baigėsi bendra pedagogų diskusija apie tai, kuo iš esmės vertinga STEAM pamoka ir kodėl sėkmingam darbui būtinas įvairių sričių pedagogų bendradarbiavimas.

 

Atnaujinta 2024-03-11
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas