Muziejaus istorija

 ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS ISTORIJOS

                                JONO KRIVICKO MUZIEJUS

 

 

 

Muziejus oficialiai pradėjo veikti  1970 m. sausio 17 d. kaip Juliaus Janonio ir vidurinės mokyklos istorijos muziejus. Medžiaga pradėta rinkti nuo 1954 m.

Muziejaus įkūrėjas – Jonas Krivickas (1929–2007 m.), lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, dirbęs gimnazijoje 1967–2007 m. Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1972 m.),  ekskursijų vadovas, garbės kraštotyrininkas (1990 m.), Mikelio prizo laureatas (1991 m.), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ir Gedimino ordino medalio kavalierius (1997 m.), Pelikso Bugailiškio premijos laureatas (2000 m.), Šiaulių miesto Garbės pilietis (2001 m.).

Muziejaus ekspozicijoje – gimnazijos istorija nuo jos įkūrimo 1851 m. iki šių dienų.  Stenduose pristatomi gimnazijos auklėtiniai, mokytojai, jų veiklos istorijos.

Muziejuje rašomas gimnazijos metraštis (per 40 aplankalų), fiksuojami svarbiausi gimnazijos įvykiai, pildomi fototekos fondai. Muziejaus fonduose saugoma per 4000 eksponatų: fotografijų, leidinių, dokumentų, memorialinių daiktų ir kt. medžiagos.

Muziejuje rengiamos proginės parodos ir ekspozicijos, vyksta įvairūs renginiai, pamokos, susitikimai.

 

Gimnazijos muziejus dėkingas rėmėjams:

Australijos lietuviams Isoldai Poželaitei – Davis, AM (1923–2013) ir Kazimierui Butkui (1916–2013).

Muziejuje saugoma JAV lietuvių: Kazio Daugėlos, Petronėlės Orintaitės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės, Vlado Kaupo, Balio Augino, Broniaus Siliūno; vilniečių: Sauliaus Sondeckio, Vladimiro Zubovo, Romualdo Račkausko, šiauliečių: Vytenio Rimkaus, Algirdo Musneckio, Lionės Budrevičienės, Jono Nekrašiaus ir daugybės kitų asmenų perduota medžiaga. Dėkojame visiems neabejingiems gimnazijai ir jos istorijai.

Keletas muziejaus istorijos datų: 

 • 1974 m.mokyklos muziejus apdovanotas Lietuvos Švietimo ministerijos garbės raštu.
 • 1986 m.Šiaulių miesto mokyklų metraščių apžiūroje mokyklos metraštis įvertintas I vieta.
 • 1987 m.muziejui suteiktas Liaudies muziejaus vardas.
 • 1991 m.išleista Jono Krivicko knyga „Res non verba”, kurioje atsispindi Šiaulių gimnazijos 1851–1991 m. istorija.
 • 1996 m.išleistas mokinių kūrybos almanachas „Mūsų žodis”. Sudarytojai: Laima Samulionienė ir Jonas Krivickas.
 • 1997 m.išleista Jono Krivicko knyga  „Šiaulių Juliaus Janonio vidurinės mokyklos istorija 1991–1996 m.
 • 2001 m. išleista Jono Krivicko knyga ,,Žymesni mokytojai ir mokiniai“.
  2003 m. išleista Jono Krivicko  knyga ,,Mokytojų mokytojas Jonas Adomaitis“.
 • 2009 m. muziejus pradėjo vykdyti projektą „Muziejus be sienų”, remiamą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Projekto vadovė – gimnazijos muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė
 • 2009 m. išleistas informacinis lankstinukas „Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“ apie signatarus buvusius Šiaulių vyrų gimnazijos auklėtinius: Mykolą Biržišką, Joną Vileišį, Steponą Kairį ir Alfonsą Petrulį, Lankstinuką parengė muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė.
 • 2010 m.  išleistas informacinis bukletas, skirtas gimnazijos muziejaus 40-mečiui paminėti.
 • 2010 m. išleistas pirmasis Juliaus Janonio gimnazijos – 2009–2010 m. m. metraštis: „Gyvenimas JJG”.
 • 2011 m. išleistas leidinys „Juliaus Janonio gimnazija: ištakos ir dabartis”, Juliaus Janonio gimnazijos 160 – mečiui. Sudarytojai: Diana Norvaišaitė, Rita Margevičienė, Rimvydas Sruogis, Audronė Ganusauskienė.
 • 2011 m. spalio 15 d., švenčiant Juliaus Janonio gimnazijos 160-mečio jubiliejų, už nuopelnus muziejui, mokyklai, kultūrai, Lietuvos istorijai – gimnazijos muziejui suteiktas Jono Krivicko vardas.

Muziejaus pavadinimas tampa „Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejus“.

 • 2009 m. išleistas leidinys ,,Biržiškos: trys broliai – vienas gyvenimas“. Sudarytoja Laimutė Zimkienė
 • 2015 m.  Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos alumnai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną.
 • 2018 m. parengta paroda „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. Parodos kuratorė Birutė Lukošiūtė, dizainerė Zita Šulcienė.
 • 2018 m. išleistas fotografijų albumas „Šiaulių berniukų gimnazija. XIX a. II p. – XX a. I p.“ Sudarytojai Birutė Lukošiūtė, Jonas Nekrašius, dizaineris Vilmantas Dambrauskas.
 • 2021 m. parengtas fotografijų albumas „Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos „MOKYTOJAI“. Leidinys skiriamas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 170-mečiui. Fotografavo ir maketavo Vilmantas Dambrauskas.

2001 m. gimnazija švenčia 150-ies metų jubiliejų.

2010 m. Juliaus Janonio gimnazijos muziejui 40 metų.

2011m. gimnazija švenčia 160-ies metų  jubiliejų.

2018 m. gimnazijos erdvėse įamžinamas Šiaulių gimnazijos auklėtinių– Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų Mykolo  Biržiškos, Stepono Kairio, Alfonso Petrulio, Jono Vileišio atminimas.

2021 m. gimnazija švenčia 170-ies metų jubiliejų.

2021-10-22 atidengta prieš pusšimtį metų skulptoriaus R. Kazlausko sukurta, o jubiliejaus proga atnaujinta skulptūra „Varpas“. Vietoje laikino medinio varpo sumontuotas tikras skambantis varpas, nulietas 2020 metais Lenkijoje už gimnazijos mecenato K. Butkaus paramą.

2023 m. rudenį gimnazijoje eksponuojama Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda „Olegas Truchanas – lietuvis, tapęs Australijos legenda“.

2023-09-30 gimnazijoje lankėsi 1918 m. Nepriklausomybės akto Signatarų giminės – „Vasario 16- osios“ klubo nariai.

2024-02-15 gimnazijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentūroje organizuotoje iškilmingoje gėlių perdavimo ceremonijoje, 1918 m. Vasario 16-osios akto Signatarų artimiesiems.

2024 kovo mėn. gimnazijos muziejui padovanotas Signataro Alfonso Petrulio genealoginis giminės medis.

2024 m. kovo mėn. I gimnazinių klasių mokiniams pristatytas tradicinis gimnazijos projektas „Šakotas giminės medis“.

 

Knygos apie mokyklą

Krivickas J. Res non verba – Šiaulių berniukų gimnazijos-Juliaus Janonio vidurines mokyklos istorija (1891–1991). Kaunas: Šviesa, 1991.

Krivickas J., Samulionienė L. Mokinių kūrybos almanachas „Mūsų žodis“. Šiauliai, 1996.

Krivickas J. Šiaulių Juliaus Janonio vidurinės mokyklos istorija. 1991–1996 m., Šiauliai: Saulės delta, 1997.

Krivickas J. Žymesni mokytojai ir mokiniai. Enciklopedinis žinynas. Šiauliai: Saulės delta, 2001.

Tarptautinis ekslibrisų konkursas. EX LIBRIS. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai – 150.  Šiauliai, „Saulės delta“, 2001.

Krivickas J. Mokytojų mokytojas Jonas Adomaitis. Šiauliai: Sulės delta, 2003.

Krivickas J. Praskriejo kaip vėjas. Šiauliai: Saulės delta, 2006.

„Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto Signatarai“. Informacinis lankstinukas. Šiauliai, 2009.

„Biržiškos: trys broliai – vienas gyvenimas“. Šiauliai, 2009.

„40 muziejaus akimirkų“. Šiauliai: UAB „Ekspresyvus kontaktas“, 2010.

„Juliaus Janonio gimnazija: ištakos ir dabartis“. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011.

O mano odisėja kaip nesibaigia, taip nesibaigia…“ Jonas Krivickas 1929-2007. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011.

„… sužibti kartą lyg žvaigždė“. Jaunųjų kūrėjų antologija. Šiauliai, 2018.

Šiaulių berniukų gimnazija XIX a. II p.–XX a. I p. Fotografijų albumas. Šiauliai, 2018.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos „MOKYTOJAI“. Šiauliai, 2021 m.

Kasmetinis leidinys

Gyvenimas JJG. Gimnazijos metraštis: 2009-2010 m.m., 2010-2011 m.m.,  2011-2012 m.m.,  2012-2013 m.m., 2013-2014 m.m., 2014-2015 m.m., 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m., 2017-2018 m.m., 2018-2019 m.m., 2019-2020 m.m., 2020-2021 m.m., 2021-2022 m.m.

Mano gimnazija – čia augu, kuriu, svajoju ir prisimenu. Šiauliai, 2021

Kasmetinis leidinys , 2022-2023 m. m.

Kilnojama paroda

„Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai“. Šiauliai, 2018 m.

 

 

Atnaujinta 2024-03-27
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas