Paskatinimai ir apdovanojimai

2023 m. Metų mokytoja

JOLANTA JAČIAUSKAITĖ, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė savo pamokose mokiniams atveria daug galimybių matematines sąvokas ir idėjas suprasti, taikyti, kurti, naudojantis įvairiomis priemonėmis bei išreiškiant įvairiomis formomis. Mokytoja ugdymo procese naudoja įvairias skaitmenines priemones, visi mokytojos mokiniai renkasi ir išlaiko matematikos valstybinį brandos egzaminą. Mokytoja Jolanta yra aktyvi miesto matematikos mokytojų bendruomenės narė: rengia užduotis 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoms, vadovauja ir dalyvauja mokinių olimpiadų vertinimo komisijų darbe, nuolat vertina matematikos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbus. Nuo 2017 m. mokytoja yra miesto matematikos tarybos narė. Kartu su kolegėmis mokytoja Jolanta parašė matematikos vadovėlį 9 klasei pagal atnaujintą matematikos programą. Šiuo metu jau išleista 1 dalis, o iki metų pabaigos bus išleista 2 vadovėlio dalis. Vadovėliai, skirti mokiniams ir mokytojams, juose matematikos teorija, uždaviniai atrinkti pagal asmeninę autorių logiką, kuri skatina domėtis matematika, ugdo mokinių matematinį raštingumą, kompetencijas. Mokytoja Jolanta yra aktyvi gimnazijos bendruomenės narė, dalyvaujanti įvairių darbo grupių veiklose, gerai išmano įvairias skaitmenines aplinkas, todėl jos pagalbos visada sulaukia kolegos, kai reikia patarti vienu ar kitu su IT susijusiu klausimu ar problema.

Daugiau informacijos apie Metų mokytojų apdovanojimus skaitykite čia

 

2022 m. Metų mokytoja

AURELIJA ŠMITIENĖ, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja, kuria įtraukią aplinką, sudaro galimybes mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus pamokose ir Jaunųjų bendrovių veiklose, organizuoja ugdymą(si) už mokyklos ribų – Šiaulių jaunųjų technikų centre, LITEXPO, kultūros bare „Kablys + Kultūra“. Mokytojos mokiniai nuolat yra ekonomikos ir verslo/verslumo olimpiadų, regioninių bei respublikinių konkursų laimėtojai ir prizininkai. Mokytojos pamokose gerai jaučiasi ir tie mokiniai, kurių žinios ir motyvacija labai geri, ir tie, kuriems trūksta ekonominio, matematinio raštingumo. Jiems organizuojamos konsultacijos, individualizuojamos užduotys. Per paskutinius dvejus metus pedagogė patirtimi dalijosi su respublikos ir miesto mokytojais, teikdama praktinio verslumo ugdymo ekspertės konsultacijas ir skaitydama pranešimus. 2021–2022 metais, mokytojos iniciatyva, gimnazija dalyvavo projekte „ISM Verslo klasė“. A. Šmitienė yra aktyvi miesto ekonomikos ir verslo olimpiadų vertinimo komisijų narė.

Daugiau informacijos apie Metų mokytojų apdovanojimus skaitykite čia

 

Atnaujinta 2023-10-20
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas