Mokytoją Joną Krivicką prisimenant

2009 m. kovo 16 dieną gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, gimnazijos muziejaus įkūrėjas Jonas Krivickas būtų šventęs 80 metų. Kiek dar nutekės laiko, pro muziejų praplauks žmonių, tebeieškančių gyvosios Mokytojo dvasios…
Jonas Krivickas gimė Šiauliuose 1929 metų kovo 16 dieną Šiaulių policininko ir namų šeimininkės šeimoje.
1950 metais baigė Šiaulių mokytojų seminariją., mokėsi Šiaulių mokytojų institute, 1956 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą.
Pedagoginę veiklą pradėjo Šiauliuose, vėliau dirbo Dzūkijoje, Varėnoje. Ilgai darbų blaškytas po Lietuvą J. Krivickas turėjo vienintele svajonę – grįžti į gimtuosius Šiaulius ir toliau mokytojauti (Brigita Balčiūnaitė). Tai įvyko 1962 metais. Nuo 1967 metų J. Krivickas pradėjo dirbti mokytoju Šiaulių Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje. Tuo pačiu jis aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto ekskursijų biuro veikloje, buvo pakviestas talkininkauti sudarinėjant maršrutus bei organizuojant keliones. Daug laiko mokytojas praleisdavo ir kraštotyrinėse ekspedicijose, tyrinėdamas gimtąjį kraštą.
Daugiausia gyvenimo metų Mokytojas visgi paskyrė mokyklai. Joje ne tik mokytojavo. 1970 metais įkūrė gimnazijos istorijos muziejų bei labai gerai jį prižiūrėjo ir vadovavo. „Muziejus – tai mano kolektyvinis sodas, mašina ir visa kita. Ką uždirbau vesdamas ekskursijas, taip pat dalis sulindo į muziejų. Bet… kiek nuostabių žmonių čia sutikau“ (Jonas Krivickas). Mokytojo Jono Krivicko pakviesti muziejuje lankydavosi miesto ir šalies šviesuomenė, įvairių mokyklų moksleiviai, garsūs kultūros, meno žmonės, su kuriais mokytojas nuoširdžiai bičiuliavosi. Nenuostabu kad taip dirbant sulaukta svarių apdovanojimų.1972 metais J. Krivickui buvo suteiktas nusipelniusio mokytojo vardas, 1997 metais jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu ir Gedimino ordinu medaliu, 2000 metais mokytojas tapo P. Bugailiškio premijos lauretatu, 2001 metais Jonui Krivickui suteiktas Šiaulių miesto Grabės piliečio vardas.
Mokytojas mums paliko ne tik neblėstantį savo asmenybės žavesį, šiltus ir linksmus pasakojimus, įsimintinas istorijas, pasidalytas žinias, atmintyje tebeaidintį jo balso tembrą, užsidegančius žingeidumo žiburėlius akyse… Mokytojas yra parengęs ir išleidęs daug svarbių leidinių, kuriais naudosis ne viena mokytojų ir mokinių karta: 1991 m. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos I dalį, 1997 m – II dalį, 2001 metais – Enciklopedinį žinyną: Žymesni Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai ir mokiniai , 2002 metais – Mokytojų mokytojas Jonas Adomaitis.
Aktyvus Šiaulių bendruomenės narys, žinomas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, žymus kraštotyrininkas Jonas Krivickas garsino gimtuosius Šiaulius ir Juliaus Janonio gimnaziją, kurioje dirbo, keturis dešimtmečius.Jonas Krivickas mirė eidamas 79 metus 2007 m. rugsėjo 13 dieną, palaidotas Šiaulių miesto Donelaičio kapinėse.Nuo 2011 m. spalio 15 d. bendruomenei pageidaujant, direktoriaus Rimo Budraičio iniciatyva ir įsakymu muziejui suteiktas Jono Krivicko vardas. Taigi švenčiant mokyklos 160 jubiliejų už didelius nuopelnus muziejui, mokyklai, kultūrai, Lietuvos istorijai jo įkūrėjo, ilgamečio lietuvių kalbos mokytojo, Šiaulių Garbės piliečio, kraštotyrininko garbei mokyklos muziejaus pavadinimas tampa „Gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejus“.

Atnaujinta 2022-11-17
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas