Administracija

Gimnazijos direktorius Saulius Vaivada
darbo tel. 841 523 373

saulius.vaivada@jjanonis.lt

Direktoriaus komandiruotės, laikini nedarbingumai, kasmetinės ir tikslinės atostogos

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Išsilavinimas

2000 m. baigė ŠU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.

2002 m. baigė ŠU edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) magistrantūros studijų programą.

2010 m. baigė ŠU vadybos magistrantūros studijų programą.

2015 m. baigė ŠU edukologijos doktorantūros studijas, įgytas daktaro mokslo laipsnis.

 

Darbo patirtis

2002 – 2006 m. Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla, direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui; kūno kultūros vyr. mokytojas.

2006 – 2017 m. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, Vadybos katedros vadovas; mokslo taikomosios veiklos koordinatorius; docentas.

2013 – 2021 m. Šiaulių universitetas, lektorius; Sveikatos studijų programų koordinatorius.

2019 – 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas.

Nuo 2022 m. gegužės 2 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė
darbo tel.  841523375
zita.stankeviciene@jjanonis.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Išsilavinimas
1983 m. baigė VU, įgijo fiziko, dėstytojo specialybę.
2000 m. baigė KTU, įgijo informatikos mokytojo specialybę.
2007 m. baigė ŠU švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Pedagoginė kvalifikacija
Vyr. fizikos mokytoja.
Vyr. informacinių technologijų mokytoja.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Darbo patirtis
1983 – 2005 m. dirbo Šiaulių 13-oje vidurinėje mokykloje (dabar Gegužių  mokykla).
Nuo 2005m. Šiaulių  Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė
darbo tel.  841523375
gedminiene.daiva@gmail.com

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR PAGALBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Išsilavinimas
1992 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą , įgijo muzikos mokytojo specialybę.
2005 m. baigė ŠU muzikos pedagogikos magistrantūros studijas.
2007 m. baigė ŠU švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Pedagoginė kvalifikacija
Muzikos mokytoja metodininkė.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis
Nuo 1992 metų Juliaus Janonio gimnazijoje dirba muzikos mokytoja.
Nuo 2001 m. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (dabar neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja).


Ugdymo skyriaus vedėja Milda Sinickienė
darbo tel. 841523375
milda.sinickiene@jjanonis.lt

UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Išsilavinimas

1981 m. baigė VVPI, įgijo anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Kvalifikacijos

Anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorija.
Mokyklų išorės vertintoja, NMVA.
Nepriklausoma ekspertė, Kalbų ir meninio ugdymo ekspertų komisija, ŠPC.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis

1982 – 1991 m. Šiaulių m. F. Žemaičio vidurinė mokykla, anglų kalbos mokytoja, užklasinio darbo organizatorė.
1991 – 1993 m. Didždvario gimnazija, anglų kalbos mokytoja.
1993 – 2002 m. Šiaulių universitetas Humanitarinis fakultetas, Anglų filologijos katedros dėstytoja,  Humanitarinio fakulteto prodekanė.
2002 – 2008 m. Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla, anglų k. mokytoja, stebėsenos poskyrio vedėja.
Nuo 1993 m. Šiaulių universitetas Tęstinių studijų institutas, anglų kalbos dėstytoja.
Nuo 2008 m. gruodžio mėn. dirba Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje ugdymo skyriaus vedėja.

Atnaujinta 2022-11-18
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas