Vizija, misija

GIMNAZIJOS VERTYBĖS
TOBULĖJIMAS
Siekiame žinių ir jas taikome
Mokomės vienas iš kito, bendraujame ir bendradarbiaujame
Mokomės iš klaidų
PAGARBA
Gerbiame save ir kitus
Puoselėjame gimnazijos kultūrą, istoriją, tradicijas
Puoselėjame tautos kultūrą
SVEIKATA
Mokome ir mokomės saugioje aplinkoje
Gyvename sveikai ir esame fiziškai aktyvūs
Siekiame darnos su savimi ir kitais
ATSAKOMYBĖ
Sąžiningai vykdome savo pareigas
Atsakome už savo elgesį, veiklą
Laikomės susitarimų
KŪRYBIŠKUMAS
Esame kūrybingi ir veiklūs
Esame atviri pokyčiams
Formuojame kūrybai palankią aplinką

VIZIJA: Gimnazijoje ugdomas besimokantis, doras, savarankiškas, kūrybingas, iniciatyvus, verslus, gebantis savarankiškai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas MOKINYS.

Gimnazijoje dirba besimokantis, savo dalyką gerai išmanantis, kuriantis edukacines aplinkas ir ugdymo programas, formuojantis vaiko gebėjimus ir jo vertybines orientacijas MOKYTOJAS.

GIMNAZIJA – moderni, besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, atvira kaitai mokykla,  kurianti atvirą, saugią ir jaukią mokymosi aplinką, puoselėjanti savitą organizacijos kultūrą, istoriją ir tradicijas.


MISIJA:
Gimnazija – demokratiniais principais organizuota valstybinė ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinanti kiekvieno asmens poreikius, garantuojanti atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą.


FILOSOFIJA:
Mokykla – mokiniui. Bet mokykla – tai mokytojas. Laisvas ir atsakingas mokytojas ugdo laisvus ir atsakingus mokinius.

Gimnazijos kuriama ateitis, organizacijos kultūra bei formuojamos vertybės remiasi bendruomenės priimtais ir pasirašytais principais, Bloom‘o, R. Marzano taksonomijų modeliais bei šūkiu RES NON VERBA (Darbais, ne žodžiais).

Bloom’o pažinimo įgūdžių taksonomija

 

Atnaujinta 2022-11-16
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Trečiadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas