Vizija, misija

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

TOBULĖJIMAS
Siekiame žinių ir jas taikome

Mokomės vienas iš kito, bendraujame ir bendradarbiaujame

Mokomės iš klaidų

PAGARBA

Gerbiame save ir kitus

Puoselėjame gimnazijos kultūrą, istoriją, tradicijas

Puoselėjame tautos kultūrą

SVEIKATA

Mokome ir mokomės saugioje aplinkoje
Gyvename sveikai ir esame fiziškai aktyvūs
Siekiame darnos su savimi ir kitais

ATSAKOMYBĖ

Sąžiningai vykdome savo pareigas
Atsakome už savo elgesį, veiklą
Laikomės susitarimų

KŪRYBIŠKUMAS

Esame kūrybingi ir veiklūs
Esame atviri pokyčiams
Formuojame kūrybai palankią aplinką

MISIJA: Sudaryti sąlygas mokiniams siekti kokybiško pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo, ugdant vertybes, kritinį mąstymą, sąmoningumą, skatinant lyderystę ir atliepiant kiekvieno asmens poreikius.

VIZIJA: Moderni, nuolat besimokanti, atliepianti aukštą mokymosi potencialą turinčių mokinių poreikius gimnazija, ugdanti įvairiapusišką, į vertybes orientuotą asmenybę, puoselėjanti sveiką gyvenseną, savitą kultūrą, istoriją ir tradicijas.

ŠŪKIS: „Res non verba!“ („Darbais, ne žodžiais!“)

Atnaujinta 2024-02-26
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas