Tikslai ir uždaviniai

ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS

2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Kokybiško ugdymo organizavimas telkiant gimnazijos bendruomenę:

1.1. įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas;

1.2. teikti veiksmingą pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokiniams.

 1. Kurti modernią, šiuolaikišką ugdymosi aplinką:

2.1. modernizuoti gimnazijos fizinę aplinką;

2.2. plėsti mokymąsi be sienų.

 1. Tobulinti lyderystę ir vadybą:

3.1. tobulinti veiklos planavimą ir organizavimą gimnazijoje;

3.2. skatinti mokytojų mokymąsi ir veikimą komandomis. 

2020 m. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas.
  • Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
  • Plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio aukštesnių pasiekimų ir pažangos, įgyvendinant projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“ 2020 m.
 1. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas.
  • Plėsti ir gerinti ugdymo(si) aplinkas gimnazijoje.
  • Atnaujinti mokinių poilsiui ir individualiam darbui skirtas aplinkas.
  • Tobulinti mokymą(si) virtualiose ugdymosi aplinkose.
 1. Skatinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų lyderystę.
  • Tobulinti mokytojų, klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją.
  • Plėtoti susitarimų kultūrą.
Atnaujinta 2020-09-03
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:15 12:00
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas