Tikslai ir uždaviniai

2022 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO
IR

2022-2024 M. GIMNAZIJOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Kokybiško ugdymo organizavimas telkiant gimnazijos bendruomenę.
1.1. Plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio aukštesnių pasiekimų ir pažangos.
1.2. Teikti veiksmingą mokymosi ir švietimo pagalbą kiekvienam mokiniui.
1.3. Plėsti galimybes mokiniams ugdytis asmeninio gyvenimo projektavimo scenarijus.
1.4. Tobulinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas.
2. Kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią ugdymo(si) aplinką.
2.1. Modernizuoti ugdymo aplinkas gimnazijoje.
2.2. Plėtoti mokymo(si) išteklius ir atnaujinti IKT įrangą

Atnaujinta 2022-08-02
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Trečiadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas