Erasmus+ projektų planavimas
2023-11-20

Š.m. lapkričio 16 d. įvyko susitikimas, kuriame entuziastingai nusiteikę Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai dar kartą aptarė Erasmus+ akreditacijos paraiškoje išsikeltus tikslus ir uždavinius bei planavo veiklas 2024-2025 mokslo metams. Mokytojai diskutavo apie tikslams įgyvendinti tinkamiausius būdus: kvalifikacijos tobulinimo kursus, darbo vizitus, mokinių mobilumus bei mokyklos partnerystes su užsienio ugdymo įstaigomis. Pagrindiniai Erasmus+ projektinės veiklos tikslai ir uždaviniai:
1. Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, įvaldant inovatyvius aktyvaus ir kūrybiško mokymo ir mokymosi metodus, gerinančius mokinių motyvaciją, pasiekimus ir pažangą.
2. Gilintis į ES ir pasaulio pažangių didaktikų praktikas ir parengti metodinę medžiagą, apibendrinančią gerąsias praktikas.
3.  Sukurti ir įgyvendinti gimnazijos bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžių ir fizinio aktyvumo stiprinimo sistemą, įgalinančią pagerinti mokinių ir mokytojų sveikos gyvensenos įgūdžius.
4. Sukurti efektyvią sistemą, kuri padėtų kiekvienam mokiniui pažinti savo galimybes ir ugdytų mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, plėtojant profesinio veiklinimo bei ugdymo karjerai galimybes.
Linkime visai gimnazijos bendruomenei sėkmės įgyvendinant tikslus ir kviečiame aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose.
Gimnazijos projektinės veiklos koordinatorė Kristina Urbonienė
Nuotr.aut. Asta Abukaitienė
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas