Mokyklose startuoja ugdymas karjerai
2012-12-07

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre vyko miesto mokyklose dirbančių karjeros specialistų susirinkimas. Įgyvendinant Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro šiuo metu šalyje vykdomą nacionalinį projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas), šį rudenį Šiauliuose įdarbinta 33 karjeros koordinatoriai, 4 jiems iš išorės talkinantys karjeros konsultantai, tarp jų vienas Šiaulių regiono vadovas. Iš viso Lietuvos mokyklose įdarbinta 700 karjeros koordinatorių ir 130 karjeros konsultantų, daugiausia jais šalia savo tiesioginių pareigų dirba dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
Karjeros specialistai dalyvavo mokymuose Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre, kurių metu įgytas žinias, padedami karjeros konsultantų, kūrybiškai taikys praktiniame darbe su mokiniais.
Pristatydama profesinio orientavimo mokyklose žingsnius nuo 2005 metų, Juzefa Damskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už profesinį orientavimą, akcentavo esminį projekto tikslą: bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams turi būti teikiama sisteminga profesinio orientavimo pagalba pagal naująjį „Profesinio orientavimo tvarkos vykdymo aprašą.“ Vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką, ugdymas karjerai pasieks mokinius ir per integruotas pamokas. „Jaunam žmogui dar mokyklos suole turi būti suteiktos galimybės pažinti save ir sąmoningai rinktis profesiją, galbūt tada ir „dingusių“ mokinių bus mažiau“, – sakė J. Damskienė.
Konstatuota, jog ir iki šiol mokyklose profesinis orientavimas buvo vykdomas, bet trūko vieningos ugdymo karjerai sistemos, buvo stokojama karjeros specialistų, įvaldžiusių modernius ugdymo karjerai metodus ir priemones.
Miesto mokyklas kuruojančios karjeros konsultantės pedagogės Giedrė Paliulienė , Gabija Morkūnaitė, Vaida Godelienė ir Šiaulių regiono karjeros konsultantė Elmyra Damonskienė posėdyje akcentavo svarbiausius projekto įgyvendinimo tikslus bei kelius jiems pasiekti.

Sigita STONKIENĖ
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos profesijos patarėja, karjeros koordinatorė

PAGALBA: Profesinio orientavimo darbo patirties turinti karjeros konsultantė Giedrė Paliulienė talkins Juliaus Janonio gimnazijos ir dar kelių mokyklų karjeros specialistams, dalyvaujantiems projekte.
Sigitos STONKIENĖS nuotr.

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas