Janoniečių sėkmė konkursuose, skirtuose Šiaulių miesto 780 – mečiui
2016-09-20

Rugsėjo mėnuo gausus įvairių renginių, kurie skirti mūsų miesto 780 – mečiui. Miesto istorija, žymių žmonių nuopelnai ir veiklos, pristatomi jaunimui, kviečiant į protų mūšius, konkursus ir interaktyvius orientacinius žaidimus. Šiuose renginiuose aktyviai dalyvauja ir mūsų gimnazistai.

Sėkmė lydėjo janoniečius ilgalaikiame projekte – protų mūšyje „100 Šiaulių mįslių“, kurį organizavo tei­si­nin­kas Jonas Nekrašius ir Šiaulių miesto savivaldybė. Per 8 tu­rus, nuo 2015 metų lapkričio iki 2016 liepos mėnesio,  kon­kur­so da­ly­viai tu­rė­jo at­sa­ky­ti į 100 klau­si­mų apie Šiau­lių is­to­ri­ją, kul­tū­rą, me­ną, li­te­ra­tū­rą, spor­tą, svar­biau­sius mies­to įvy­kius, žy­miau­sius žmo­nes ir jų dar­bus.

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, tarp jau­ni­mo ab­so­liu­čia nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ketvirtokė  Mig­lė Ka­zi­mie­rai­ty­tė (IV e klasė). Antrąją vietą laimėjo janonietė Viltė Vasiliauskaitė (II c klasė). Merginos apdovanotos Šiaulių miesto mero padėkomis, savivaldybės įsteigtais prizais ir saldainių fabriko „Rūta“ kvietimais apsilankyti Šokolado muziejuje.

Atvira Jaunimo Erdvė, esanti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, pakvietė miesto moksleivius į interaktyvų orientacinį komandinį žaidimą „Daug žinai apie Šiaulius – esi gudresnis už kitus“ – atsiliepė 70 dalyvių.

Pirmiausia, naudodamiesi iPAD planšetėmis, žaidėjai turėjo atrasti ir nuskenuoti bibliotekoje esančius QR kodus, tik tuomet jie gavo iš organizatorių žemėlapį maršruto, pagal kurį jiems reikėjo surasti miesto istorinius objektus, su žinomomis asmenybėmis, gyvenusiomis mieste skirtingais istoriniais laikotarpiais, susijusias vietas, esančias skirtingose miesto dalyse, ir atlikti ten įvairias užduotis.

Šiame judriame, įdomiame ir šiuolaikiškame konkurse nugalėjo klubo „Žemės draugai“ nariai, komanda pavadinimu „Janonio genijai“ – Kotryna Najulytė (II b klasė) ir Edgaras Sviščiovas (II c klasė). Kotryna ir Edgaras padarė tokį stiprų įspūdį konkurso organizatoriams, kad netgi sulaukė pasiūlymo organizuoti protų kovas Šiaulių miesto jaunimui!

Sveikiname!

Gitana Kazimieraitienė

Klubo “Žemės draugai” vadovė, geografijos mokytoja

Daugiau informacijos apie janoniečių sėkmę ir laimėjimus:

http://edem.siauliai.lt/lit/Paskelbti-protu-musio-konkurso-100-Siauliu-misliu–nugaletojai-/6054

http://etaplius.lt/geriausiai-orientuojasi-miesto-istorijoje-siauliu-juliaus-janonio-gimnazistai/

Konkurso „100 Šiaulių mįslių“ nugalėtojos Viltė Vasiliauskaitė (II c) ir Mig­lė Ka­zi­mie­rai­ty­tė (IV e) Šiaulių miesto savivaldybėje.

Miglei ir Viltei apdovanojimus įteikė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir konkurso sumanytojas Jonas Nekrašius.

Klubo „Žemės draugai“ nariai Kotryna Najulytė (II b) ir Edgaras Sviščiovas (II c) tapo orientacinio komandinio žaidimo „Daug žinai apie Šiaulius – esi gudresnis už kitus“ nugalėtojais.

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas