Verslo idėjų generavimo projektas ,,Čia mano Šiauliai“
2014-11-13

Pagrindinis projekto – konkurso tikslas – atrinkti ir įvertinti inovatyvias, miesto pažangą skatinančias jaunimo idėjas, galinčias prisidėti prie miesto urbanistinio veido pokyčių.

Jaunimo verslumo konkursas „Čia mano Šiauliai“ – viena iš „Jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programos“ veiklų. Programą įgyvendino viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius, o finansavo Šiaulių miesto savivaldybė. Šis verslo idėjų generavimo konkursas startavo rugsėjo mėnesį.

Projektas įveikė aštuonis etapus: jų metu miesto gimnazijų, kolegijų, profesinio rengimo centro bei universiteto komandos pristatė savo verslo idėjas, išklausė savivaldos, verslo bei švietimo įstaigų atstovų naudingų patarimų, išgirdo pamokančių ir įspūdingų žinomų žmonių sėkmės istorijų.

Pirmuosiuose konkurso etapuose dalyvavo 19 miesto gimnazijų, profesinio rengimo centro, kolegijų bei universiteto komandų, finale išliko 17 ryžtingiausių komandų. Taigi mūsų gimnazijos  trečiokų komanda ,,Aš + Tu“( III f klasės mokinės: Gabrielė Liučvaitytė, Elija Grybytė, Kotryna Šlivinskaitė  bei Gabrielė Dijokaitė) ir ketvirtokų komanda ,,Avangardas“ (Monika Abraitytė, IV  f kl., Indrė Mironikovaitė ir Lukas Karpenka iš IV e kl. bei Deividas Chochlovas, IV c kl.) dirbo 2 mėnesius, įveikė visus 8 etapus, kurių metu išklausė verslo konsultantų  kritiką bei patarimus ir pasiekė finalą.

Konkurso eigoje ne kartą tobulintas, brandintas idėjas pil­nu­tė­lė­je Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­liotekos sa­lė­je lapkričio 13 d.  komandos pristatė kompetentingai komisijai. Pristatymuose netrūko vaizdinės medžiagos, šmaikštumo bei jaunatviško azarto.

Moksleivių ir studentų komandas vertino keturiolikos mieste žinomų verslininkų, dėstytojų ir Savivaldybės atstovų komisija.

Jauni žmonės rinkosi įvairiausias sritis – nuo medinių žaisliukų gamybos, kurioje dirbtų iš įkalinimo vietos grįžę žmonės, iki prabangaus viešbučio su žiemos sodu ir nameliais ant ratų “Elnio” teritorijoje, sporto kompleksų ir pan.

Mūsų  gim­na­zi­jos ko­man­da „Aš+Tu“ pa­rengė pro­jek­tą, skir­tą rep­re­zen­tuo­ti Šiaulių mies­tą, jo is­to­r­iją ir kul­tū­rą. Idėjos es­mė – už­ra­šų kny­gu­čių ir lip­du­kų ga­my­ba bei pla­ti­ni­mas. Ši komanda laimėjo II vietą ir jau  įgy­ven­din­o savo idėją įkūrusi Mo­ki­nių mo­ko­mą­ją bendrovę.

Kita ko­man­da „Avan­gar­das“ pelnė tre­čiąją vie­tą. Šios komandos idėja – po­pu­lia­rin­ti Šiau­lius kaip dvi­ra­čių mies­tą. „Avan­gar­das“ siū­lė įgy­ven­din­ti „geltonų­jų dvi­ra­čių“ nuo­mos idė­ją, įreng­ti mo­bi­lius dvi­ra­čių ta­kus „Bik­way“, te­le­fo­nų įkro­vik­lius prie dvi­ra­čių, su­kur­ti mo­bi­liąją pro­gra­mė­lę ir in­ter­ne­to sve­tai­nę. Gimnazistų pro­jek­tu su­si­do­mė­jo „Bal­tik vai­ras“ ir ki­tos bend­ro­vės.

Konkurso nugalėtojai turėjo galimybę pristatyti savo idėjas lapkričio 27–29 die­no­mis vyku­sioje vers­lo ir pasiekimų pa­ro­doje „Šiau­liai-2014“, miesto sa­vi­val­dy­bės sten­de. Komandas pasveikinti atvyko net Lietuvos Respublikos  premjeras Algirdas Butkevičius bei Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. Jie pasidžiaugė, kad jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programa sulaukė tokio aktyvumo. Akivaizdu, kad Šiauliuose gyvenantis ar studijuojantis jaunimas savitai mąsto apie miestą ir galimą verslą.

Ekonomikos mokytoja Aurelija Šmitienė

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas