Ugdymas nuotoliniu būdu
2020-09-27

ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJA

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020-09-23 posėdžio sprendimu,

ugdymas gimnazijoje organizuojamas nuotoliniu būdu.

 1. Nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 9 d. ugdymas gimnazijoje organizuojamas nuotoliniu būdu.
 2. Nuotolinio mokymo vaizdo pamokų laikas pirmadieniais – penktadieniais:
1 8.30-9.15
2 9.25-10.10
3 10.20-11.05
4 11.15-12.00
  12.00 – 12.30 pietų pertrauka
5 12.30-13.15
6 13.25-14.10
7 14.20-15.00 pirmadienį klasės valandėlė
8 15.05-15.50
9 15.55-16.40
 1. Mokiniams organizuojamas visų dalykų ugdymas pagal ugdymo planą.
 2. Sinchroniniam mokinių mokymui parengtas nuotolinio mokymo vaizdo pamokų tvarkaraštis, kuriame nurodytos pamokos, per kurias mokytojas ir mokinys bendrauja realiu laiku.
 3. Mokymosi medžiaga, užduotys savarankiškam darbui mokiniams pateikiamos Eduka, Moodle, TAMO dienyne, Google diske ir kitose, sutartose su dalyko mokytoju, mokymosi aplinkose.
 4. Dalykų mokymui mokytojai pasitelkia mokymo turinį ir užduotis atviruose ištekliuose (E-mokykla, egzaminatorius.lt, egzaminai.lt, lt, evadovėliai.lt, evadoveliai.lt/imk ir kt.).
 5. Pagal nuotolinio mokymo vaizdo pamokų tvarkaraštį mokytojai su mokiniais bendrauja Microsoft TEAMS aplinkoje (gali būti Zoom, Messenger, Skype, Facebook ir kt. programos).
 6. Kiekvienas mokinys privalo nuotolinio mokymo vaizdo pamokų tvarkaraščio laiku prisijungti prie mokytojo nurodytos aplinkos su įjungta kamera, kad būtų aišku, kas dalyvauja pamokoje.
 7. Tėvų prašome:
  • sudaryti sąlygas namuose vaikams mokytis nuotoliniu būdu;
  • vykdyti savo vaikų ugdymosi priežiūrą;
  • aktyviai bendradarbiauti su klasės vadovu ir dalyko mokytojais;
  • informuoti klasės vadovą, jei vaikas dėl ligos negali tą dieną dalyvauti nuotolinėse pamokose;
  • užtikrinti, kad vaikas laikytųsi mokinio taisyklių ir Mokymo sutartyje numatytų punktų.
  • prireikus pagalbos specialistų konsultacijos, kreiptis telefonais, el. paštu arba TAMO žinute.
 8. Pagalbos specialistų kontaktai:
  • psichologė Alma Vanagė, el. p. janoniogimnazijospsichologas@gmail.com
  • socialinė pedagogė Ilona Atkočaitienė, tel. 865643754, el. p. janonis@gmail.com;
  • profesijos patarėja Sigutė Stonkienė, tel. 8682 25813, el. p. stonkiene@gmail.com
  • specialioji pedagogė Daiva Miltenienė, tel. 865444311, el. p. m@sauletekis.lt
  • visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje Rasa Vaišvilė, tel. 867250387, el. p. vaisvile@sveikatos-biuras.lt

Administracija

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos MOKYMO nuotoliniu UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

 

 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas