Priėmimas į gimnaziją
2019-03-21

Kviečiame mokytis Juliaus Janonio gimnazijoje

Laisvų vietų gimnazijoje nėra

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PIRMĄJĄ GIMNAZIJOS KLASĘ

 1. Nuo 2019 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami „Juventos“ progimnazijos mokinių prašymai dėl ketinimo tęsti mokymąsi gimnazijoje. Prašymai rašomi progimnazijoje, su kuria gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį.
 2. Gimnazijoje nuo 2019 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai:

2.1.  asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (kartu su prašymu turi būti pateikta gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma);

2.2. asmenų, gyvenančių nuomojamame būste „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (kartu su prašymu turi būti pateikta nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija).

 1. Asmenys, nurodyti 2.1. ir 2.2. papunkčiuose, nepateikę prašymo iki 2019 m. balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės.
 2. 2019 m. gegužės 2 d. gimnazijos interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie likusias laisvas vietas į I gimnazijos klases.
 3. Į laisvas vietas mokinių prašymai priimami iki gegužės 15 d. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei gimnazija gali priimti mokinių, pirmiausia priimami mokiniai, turintys aukštesnius aštuntos klasės mokymosi (I pusmečio (I ir II trimestrų) pasiekimus – skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios, 2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, įvertinimų vidurkis). Jei mokinių (I pusmečio (I ir II trimestrų) įvertinimų vidurkis yra vienodas, atsižvelgiama į prašymo registracijos numerį.
 4. Pateikiami šie dokumentai:

6.1. Prašymas, rašomas gimnazijoje (pagal galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų);

6.2. Gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

6.3. I pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos kopija (patvirtinta mokyklos raštinėje).

 1. 2019 m. balandžio 4 d. atvirų durų diena gimnazijoje. Pradžia 15.00 val.

Priėmimas vyksta darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje.

Teirautis telefonu (8 41) 52 33 75.

Priimant mokinius į Juliaus Janonio gimnazijos I (9-ąją) klasę vadovaujamasi šiais dokumentais:

 1. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404(toliau – Aprašas).
 2. Šiaulių miesto savivaldybėsbendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405.
 3. Šiaulių miesto savivaldybėsbendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17, ir šio aprašo pakeitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 1 d. sprendimas T-51 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 5. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas