Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai tobulinosi edukacinėje išvykoje
2021-08-27

Naujų mokslo metų išvakarėse, rugpjūčio 26-27 dienomis, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai, specialistai, vadovai dalyvavo edukacinėje išvykoje, kurios tikslas – didinti mokytojų vidinę motyvaciją, profesionalumą, antrus metus įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant Kokybės krepšelį“.  Projekto rezultatai rodo, kad pavyko pasiekti svarbiausią užsibrėžtą tikslą: mokinių individualios pažangos augimą.

Naujos patirties – į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją

Vienas iš edukacinės kelionės tikslų buvo aplankyti Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją, su kuria šiauliečius jau daugelį metų sieja graži draugystė. Gimnazijas vienija ir tai, jog abi įgyvendina projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant Kokybės krepšelį“, tad pasidalyti patirtimi, vieniems iš kitų pasimokyti, padiskutuoti, kaip sekasi, tikrai buvo apie ką.

Svetingai pasitikusi gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė supažindino svečius su gimnazijos istorija, baigiama įrengti chemijos STEAM laboratorija, atskirame pastate įrengtais menų ir technologijų kabinetais, kitomis ugdymo aplinkomis. Chemijos laboratorija Mažeikių gimnazijoje įrengiama už Kokybės krepšelio lėšas, netrukus panaši atsiras ir Juliaus Janonio gimnazijoje.

„Merkelio Račkausko gimnazija mokinių neatsirenka, bet mūsų vaikų pasiekimai tiek tarptautinėse, tiek šalies olimpiadose, konkursuose, – puikūs, – džiaugėsi direktorė A. Žukauskienė. Jos teigimu, dar daugiau dirbama su mokiniais, kuriems sekasi sunkiai, ir jie sėkmingai baigia gimnaziją. „Stengiamės labai ir tikimės už tai gauti karmos taškų“, – juokavo mokyklos vadovė.

Savo ruožtu Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė pristatė janoniečių patirtį, įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo planą. Susitikimo metu itin nemažai dėmesio skirta mokinių pasiekimų gerinimo priemonių aptarimui, dalytasi, kaip jos taikomos ir kaip abiejose gimnazijose sekasi jas įgyvendinti. Apibendrindama Z. Stankevičienė pasidžiaugė, jog „Kokybės krepšelis“ suteikia naujų galimybių mokytojų profesionalumui stiprinti, gabiems mokiniams skatinti, teikti pagalbą atsiliekantiems, o patiems mokyklų ugdytiniams – daugiau galimybių tobulėti, išbandyti, patirti, kurti nauja.

Kitokia Palanga

Po viešnagės Mažeikiuose šiauliečių autobusas stabtelėjo Kretingoje: pagal iš anksto suplanuotą edukacinę programą čia vyko apžvalginė ekskursija po miestą. Aplankytas Žiemos sodas, Pranciškonų vienuolynas, jo rūsiai. Pakilę į Kretingos bažnyčios bokštą, janoniečiai gėrėjosi žemai po kojomis plytinčiomis vaizdingomis Kretingos apylinkėmis.

Na o paskutinė pirmosios dienos stotelė – Palangoje. Vakarą mokytojai praleido prie jūros – vaikštinėjo, dalijosi vasaros įspūdžiais, maudėsi. Kitą rytą tęsėsi suplanuotos veiklos: po pusryčių mokytojai, pasiskirstę į grupes, dirbo prie gimnazijos tobulinimo plano koregavimo 2021 metų antrajam pusmečiui, detalizavo veiklas, ieškojo bendrų susitarimų.

Edukacinės išvyko programą janoniečiai baigė smagiomis flashmobo pamokomis, kurias vedė   gimnazijos šokių mokytoja Asta Rimkuvienė ir fizinio ugdymo mokytojos Linda, Irena ir Rima.

Po įtempto darbo – dar viena ekskursija su gide. Šįkart – po iš pirmo žvilgsnio gerai pažįstamą Palangą, jos vilas, kurios šiauliečiams atsivėrė išties netikėtais atradimais.  Pasitvirtino sena tiesa, jog kiekviena kelionė praturtina: grįžus tikrai bus kuo pasidalyti su gimnazistais!

Na o baigėsi išvyka smagiais flashmobo pasirodymais Tiškevičių dvaro parke ir prie jūros: net poilsiautojai šypsodamiesi plojo nuotaikingam janoniečių šokiui.
Edukacinės išvykos programą rengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė,  neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė ir ugdymo skyriaus vedėja Milda Sinickienė.

Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai, pakilę į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios bokštą, gėrėjosi vaizdingomis Kretingos apylinkėmis. 

 

Ir kūnui, ir sielai: janoniečių edukacinė išvyka baigėsi smagiu flashmobu  Tiškevičių dvaro parke ir prie jūros.

 

Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai prie Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos. Su kolegomis dalytasi Kokybės krepšelio įgyvendinimo patirtimis ir uždaviniais.    

 

 

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas