Atidengta Antano Aleknos atminimo lenta
2012-12-16

Šiais metais minimos 140-osios Lietuvos kunigo – Kauno metropolijos kanauninko, kunigų seminarijos ir universiteto profesoriaus, publicisto, redaktoriaus, istoriko, buvusio Juliaus Janonio gimnazijos mokinio, o vėliau ir mokytojo Antano Aleknos gimimo metinės.
Šia proga gruodžio 16 dieną Šniūraičių bažnyčioje (Radviliškio rajonas), atidengta lenta A. Aleknai atminti. Renginio dalyviai po šventų Mišių koplyčioje buvo pakviesti į Šniūraičių biblioteką, kurioje Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai Marija Laura Šleževičiūtė, Agnė Gulbinaitė, Ignas Kvietkus, Gerda Jariginaitė ir Kristupas Buzys deklamavo Maironio poeziją. Ignė Grigaitytė griežė keletą kūrinių smuiku.
Antanas Alekna gimė 1872 metais gruodžio 19 dieną. 1898 metais Antanas Alekna paskirtas vikaru, Šiaulių vyrų gimnazijos kapelionu dėstyti tikybą. Pagal įstatymą buvo leidžiama tikybą dėstyti gimtąja – lietuvių kalba, bet dėl to kilo konfliktas su mokyklos vedėju ir kunigas perkeliamas tarnauti Švento Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje Kaune.
1906 metais pašauktas grįžti į Kauną ir paskiriamas Kauno katedros vikaru. 1907 metais tapo savaitraščio „Vienybė“ redaktoriumi ir leidėju. Kunigas įsijungė ir į Lietuvių mokslo draugijos komiteto veiklą, ruošiant lietuviškus vadovėlius mokykloms.
1917 metais rektorius Maironis pakvietė A. Alekną į Kauno kunigų seminariją profesoriaus pareigoms. 1922 metais vasario 16 dieną atidarius Lietuvos universitetą kunigas A. Alekna dirbo filosofijos – teologijos fakultete, dėstė visuotinę istoriją, Lietuvos istoriją, bažnyčios istoriją.

SAUDARGYTĖ Roberta,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejaus vadovė
Nuotraukos Robertos Saudargytės

Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai – Kristupas Buzys, Gerda Jariginaitė, Marija Laura Šleževičiūtė, Agnė Gulbinaitė ir Ignas Kvietkus deklamavo Maironio eilėraštį „Trakų pilis“.

Porą kūrinių smuiku griežė Ignė Grigalaitytė.

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas