2019 m. Šiaulių miesto Me­tų mo­ky­to­jo var­das su­teik­tas Dai­vai Riu­kie­nei, Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jai ekspertei
2019-10-17

Me­tų mo­ky­to­jo ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas už ly­de­rys­tę, ak­ty­vu­mą, kū­ry­biš­ku­mą, reikš­min­gą veik­lą mies­to bend­ruo­me­nei, mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žo kė­li­mą.

Linkime mokytojai  sėkmės ir naujų kūrybinių sumanymų.

Kolegos

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Ketvirtadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas