Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
2003-12-18

2003 m. gruodžio 16 d. Juliaus Janonio gimnazijoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose”.

„Kūrybingumas – gebėjimas kurti idėjas, kurios yra ir naujos, ir vertingos.”
David G. Myers

„Žmonės būna kūrybingiausi tada, kai juos skatina pirmiausia domėjimasis, džiaugsmas, pasitenkinimas ir pats darbas – bet ne spaudimas iš išorės.”
Amabile ir Hennessey

„Vienas svarbiausių reikalavimų dabarties mokytojui (lituanistui ypač!) – kūrybiškumas.”
L. Ruseckienė

SEMINARO TIKSLAI:

 • Suteikti teorinių žinių apie kūrybingos asmenybės ugdymą mokykloje.
 • Suteikti teorinių žinių apie moksleivio kūrybiškumo ugdymą vadovaujantis išsilavinimo standartais.
 • Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie moksleivių kūrybiškumo ugdymo galimybes mokant lietuvių kalbos.
 • Supažindinti su moksleivių kųrybiškumo ugdymo sistema gimnazijoje.

Seminaro metu dalyviai dirbo grupėse. Darbo grupėse metu buvo nagrinėjamos įvairios temos: „Netikėtas interviu”, „Kino scenarijaus kūrimas pagal V. Goldingo romano „Mūsių valdovas” ištrauką, „Poezijos žanrų kanonai ir jų laužymas”. Ilona Verbušaitienė plėtojo temą „Kūrybinis teksto skaitymas – literatūros mokymo metodų pagrindas”. Mokytojai dalyvavo pamokose, aptarinėjo jas, kavos pertraukėlės metu susipažino su moksleivių kūrybiniais, tiriamaisiais (gimnaziniais) darbais. Seminaro dalyviai taip pat buvo supažindinti su moksleivių kūrybiškumo ugdymo sistema gimnazijoje, pamokinės ir popamokinės veiklos sąsaja:

 • Gimnazinis darbas – viena iš kūrybiškumo ugdymo galimybių. (Lietuvių kalbos mokytoja Aurelija Aleksandravičiūtė)
 • Kuriančiųjų moksleivių klubo veikla. (Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Samulionienė)
 • Mokyklos laikraštis – kūrybinių gebėjimų realizacija, kūrybinės patirties sklaida. (Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Nijolė Gelžinienė)
 • Maironiečių organizacijos veikla. (Etnokultūros būrelio vadovė Rita Margevičienė)
 • Gimnazijos muziejus – kūrybinės asmenybės ugdymo aplinka. (Muziejaus vedėjas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Jonas Krivickas)

Seminare dalyvavusių mokytojų atsiliepimai apie renginį tik geri. Paklausti apie patirtus jausmus mokytojai atsakė: „Gera būti su savais”, „Praturtėjau, kilo naujų idėjų savo ateities darbams” „Patyriau bendravimo šilumą, nuoširdumą”.

Mokytojai suprato, kad „Mokytojo kūrybiškumui ir tobulėjimui nėra ribų…”, „Visa, kas nauja, yra tobulai atkurta sena”, „Be kaitos, jokios naudos, svarbi praktinė patirtis”.

Mokytojai ateityje ketina tobulinti informacinių technologijų įgūdžius, labiau pasitikėti savo kūribingumu ir skatinti tai savo ugdytiniuose, suteikti mokiniams daugiau laisvės.

Seminaro programą parengė Šiaulių rajono švietimo centras ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos.

Programos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė.

 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas