INTEGRUOTOS PAMOKOS NETRADICINĖJE APLINKOJE
2022-06-21

Artėjant mokslo metų pabaigai gimnazijos mokytojai įprastas pamokas keitė į netradicines – ieškojo naujų erdvių, formų ir būdų, kaip padėti mokiniams geriau pažinti įprastus dalykus ir atskleisti savo mokymosi galimybes integruotose pamokose. Birželio 15 dieną I c, I d, I e  klasės mokiniai tradicines pamokas keitė edukacine tiriamąja veikla, išvykdami maršrutu Papilė- Viekšniai- Renavas- Telšiai. Organizuojant šias veiklas integruoti 3 skirtingi mokomieji dalykai- istorija, biologija, fizinis ugdymas. Istorijos mokytoja K. Murauskienė, biologijos mokytoja R. Dabregaitė ir fizinio ugdymo mokytoja R. Kalvelienė detaliai suplanavo mokinių veiklas edukacinei tiriamajai veiklai. Istorijos žinios ir gebėjimai pasitikrinti lankant S. Daukanto muziejų Papilėje, brolių Biržiškų namus Viekšniuose, įmenant brolių Narutavičių užmintas istorines mįsles Renavo dvare, studijuojant Žemaitijos istoriją Telšiuose. Užduočių būta daug, jos gan įvairios ir norint jas atlikti, reikėjo prisiminti dar ir lietuvių kalbos, bei tikybos pamokas. Biologijos užduotys apėmė Papilės juros periodo atodangą, Viekšnių senąją vaistinę, bei vaistažolių sodą. Fizinio ugdymo pamokose įgyti įgūdžiai ir gebėjimai pasitikrinti  šturmuojant Papilės apžvalgos bokštą, įveikiant Ventos tėkmę keliaujant beždžionių tiltu, Viekšniuose ieškant Vytauto Didžiojo pėdsakų, bei matuojant Žemaitijos sostinės Telšių senojo miesto ribas.

Integruotos pamokos – tai mokymosi metodas, kai skatinamas mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas, daug dėmesio skiriama mokymosi siejimui su gyvenimiška patirtimi. Vedant integruotas pamokas netradicinėje aplinkoje, mokiniams suteikiama daug gerų emocijų, o mokomoji medžiaga jiems tampa daug įdomesnė, suprantamesnė. Žinoma, pasiruošti  tokiai pamokai – trigubai didesnis darbas, bet rezultato prasme – trigubai naudingesnis.

                                                                                  Mokytojos Kristina, Rasa ir Rima

     

 

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas