GYVENIMAS PRASKRIEJO KAIP VĖJAS… (nekrologas J.Krivickui)
2007-10-01

Jonas Krivickas
1929- 03- 16 – 2007-09- 13

GYVENIMAS PRASKRIEJO KAIP VĖJAS…

Rugsėjo 13 dieną, eidamas 79- uosius metus, po sunkios ligos mirė Jonas Krivickas – Šiaulių m. Garbės pilietis, pedagogas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas.
Jonas Krivickas gimė ir augo Šiauliuose. Mokėsi Šiaulių prekybos mokykloje, Stačiūnų progimnazijoje, Šiaulių mokytojų seminarijoje. Dirbo Šiaulių 5-osios pradinės mokyklos vedėju. Studijavo Mokytojų institute, jį baigęs mokytojavo Varėnoje. Vėliau studijavo lietuvių kalbą Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje. Dirbo Perlojoje, Merkinėje. Dzūkijoje liko dalis Jono Krivicko širdies – jis nuolat prisimindavo to krašto žmones, pasakodavo, kokių sunkumų tekdavo patirti dėstant net keletą dalykų, kai nebuvo vadovėlių, mokymo priemonių. 1962 m. grįžo į Šiaulius ir pradėjo dirbti 1-ajame internate, o nuo 1967 m. dirbo J. Janonio gimnazijoje. Jonas Krivickas buvo mokytojas iš pašaukimo, ne kartą sakęs, jog niekada nesigailėjo pasirinkęs ne karjerą o sunkų, bet prasmingą lietuvių kalbos mokytojo darbą. Puikus dalyko išmanymas, erudicija, gyvenimiška patirtis, humoro jausmas- tai, kas darė mokytojo pamokas nepakartojamas, įdomias, įsimenančias visam gyvenimui. Tai liudija ne tik lietuvių kalbos mokytojo eksperto vardas, LR Švietimo ir Mokslo ministerijos padėkos raštai, apdovanojimai, bet ir Jono Krivicko mokiniai, išsibarstę po visą Lietuvą.
1970 m. Jonas Krivickas įkūrė Juliaus Janonio gimnazijos muziejų, kuris ne kartą pripažintas geriausiu mokykliniu muziejumi respublikoje. Mokytojas gyveno muziejumi, buvo jo siela. Atrodo, kad ir tai buvo nulemta paties likimo – įrašyta pavardėje. Tarsi koks senovės krivis jautėsi atsakingas, kad dabartis nepradingtų laike nepalikusi pėdsako. Jis po kruopelę kruopščiai kaupė mokyklos istoriją, vedamas muziejininko aistros rinko faktus, dokumentus, kurie gulė į metraščius. Mokytojo vadovaujamas muziejus visada buvo atviras lankytojams, tapo reikšmingu miesto kultūros centru.
Jonas Krivickas buvo vienas garsiausių Lietuvos kraštotyrininkų. 1990 m. Kraštotyros draugijos suvažiavime jis išrinktas Garbės kraštotyrininku. 1999 m. jam įteiktas Lietuvos Turizmo departamento aukščiausios kategorijos gido pažymėjimas. Jonas Krivickas – P.Bugailiškio premijos laureatas, „Mikelio“ prizininkas, už aktyvią kraštotyrinę veiklą ne kartą apdovanotas LR Kultūros bei Švietimo ir Mokslo ministerijų, Lietuvos Turizmo departamento, Šiaulių m. Savivaldybės, Šiaulių apskrities Viršininko administracijos, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Lietuvos jaunimo turizmo centro, Šiaulių jaunųjų turistų centro padėkos raštais. Šiandieniniai ekskursijų gidai naudojasi Jono Krivicko parengtais maršrutais, skaito jo paruoštus leidinius ar metodines rekomendacijas. Kraštotyros ekspedicijų metu mokytojas rinko medžiagą apie Žemaitiją, Šiaurės Lietuvą (Gruzdžius, Kuršėnus, Kurtuvėnus, Jokūbaičius, Šiupylius ir kt.), žymiausius kraštiečius, ją skelbdavo knygose ir spaudoje. Gimęs knygnešio dieną tarytum jautėsi įpareigotas skleisti žinias, žadinti susidomėjimą gimtuoju kraštu. Kraštotyrininko veiklą jis suprato kaip misiją – kiekvienas, nors kartą keliavęs su Jonu Krivicku, yra patyręs, kad šalia jo, nejaučiančio metų naštos, nesiskundžiančio sveikata, buvo gėda nespėti, pavargti, prisimena su kokiu entuziazmu, užsidegimu jis aiškino, rodė, pasakojo, kiek daug jis žinojo, koks platus buvo jo akiratis. Nors mokytojas domėjosi daug kuo – daile, architektūra, fotografija, tačiau didžioji jo aistra buvo kelionės – išvaikščiota, išvažinėta Lietuva, aplankytos 33 šalys.
Jonas Krivickas buvo visuomenės veikėjas, įaugęs į miesto gyvenimą. Jis nuolatos domėjosi tuo, kas vyksta mieste, jį matydavome kultūriniuose, visuomeniniuose renginiuose, net scenoje – ilgą laiką mokytojas dalyvavo „Salduvės“ folklorinio ansamblio veikloje. Įvairiausiomis progomis mokytojas ragino nenusigręžti nuo tautinių vertybių, tradicijų, puoselėti lietuvybę, kalbą, mylėti gimtinę. Jam rūpėjo Lietuvos, ypač jaunimo, problemos, ateitis. Mokytoją žeidė neteisybė, nesąžiningumas, grubumas, kultūros stoka. Todėl jis aktyviai bendradarbiavo spaudoje – paskelbė 95 straipsnius pedagogikos, kultūros klausimais. Jonas Krivickas parengė knygas: „Res non verba“- Šiaulių berniukų gimnazijos-Juliaus Janonio vidurinės mokyklos istorija (1851-1991), 1991m., „Šiaulių Juliaus Janonio vidurinės mokyklos istorija“ (1991-1996), 1997m., „Žymesni Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai ir mokiniai“, 2001 m., „Mokytojų mokytojas Jonas Adomaitis“ , 2003 m. Į prisiminimų knygą „Praskriejo kaip vėjas“, 2006 m. sugulė per gyvenimą sukaupta patirtis, kelionių įspūdžiai.

1997 m. LR Prezidento dekretu už nuopelnus Lietuvai, ilgametį ir sąžiningą darbą apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

Jonas Krivickas – rūpestingas tėvas, užauginęs sūnų Joną ir dukrą Viktoriją, Mokytojas, iškili asmenybė, ryškiai švietusi miesto gyvenime. Jo šviesus paveikslas – dvasios stiprybė, beribis gebėjimas dirbti, erudicija, vidinė energija – išliks mokinių, kolegų, visų jį pažinojusių atmintyje.

Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenė

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas