Gimnazistai „matavosi“ profesijas
2019-04-16

« 9 »

Geriausia pažintis su profesija – praktinė patirtis. Apie 30 Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos kovo – balandžio mėnesiais „matavosi“ profesiją mies­to įstai­go­se ir įmo­nė­se. Per dvi pasirinktoje įstaigoje praleistas die­nas ne tik­tai pa­si­sem­ta nau­jų įspū­džių, pa­tir­ties, bet ir bandyta susivokti, ar dominanti profesija tinka.

Ypač didelio mo­ki­nių dė­me­sio su­lau­kė pra­kti­ka Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je, čia su mediko darbu įvai­riuo­se sky­riuo­se susipažino 10 gimnazistų. Mediciną studijuoti planuojantis abiturientas Julijus Misgirdas  sakė, jog du geri pusdieniai, praleisti Neurochirurgijos skyriuje, stebint medikų darbą, atliekant tam tikras užduotis, pokalbiai su gydytojai, slaugytojomis tiktai patvirtino: pasirinkęs medicinos studijas, jis neapsirinka.

Be­si­do­min­tys programavimu su šios srities specialistais bendravo Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Planuojančius teisės studijas priėmė Šiau­lių apygardos ir Šiaulių apylinkės teismai: susipažinta su teis­mo funk­ci­jo­mis, bendrauta su teisėjais, dalyvauta teismo posėdžiuose. Po posėdžių su teismo darbuotoju gimnazistai aptardavo, ką stebėjo, pateikdavo klausimus, patys dalijosi savo samprotavimais.

Naują patirtį tei­gia­mai ver­ti­no ir tie, ku­rie su­pra­to, kad iš­si­rink­to­ji pro­fe­si­ja jiems ne­la­bai tin­ka. „Galvojau apie teisės studijas, bet supratau – ko gero, tai ne man“,– sa­kė vie­na gim­na­zis­tė, ku­riai teisininko darbas at­si­sklei­dė ki­taip, nei ji įsi­vaiz­da­vo. Tuo tarpu jos draugė, kartu buvusi Šiaulių apygardos teisme, džiaugėsi įsitikinusi savo pasirinkimu: darbas teisme jai labai įdomu.

Bendrovėje „Statga“ gimnazistai susipažino su  technikos inžinieriaus po­zi­ci­ja, tarptautinėje bendrovėje „Interscalit“ – kokybės skyriaus vadovo pareigomis, įmonėje „Baltic vairas“ – elektronikos inžinieriaus profesijos ypatumais.

Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose praktiką atlikusi antrokė Karilė Norvilaitė džiaugėsi: gali būti jau žino, kokią profesiją rinksis. Valandos bendraujant su mažaisiais namų gyventojais Karilei prabėgdavo bemat ir teikdavo didžiulį pasitenkinimą. Gimnazistė planuoja Kūdikių namuose to­liau sa­va­no­riau­ti.

Juliaus Janonio gimnazija yra dėkinga visoms Šiaulių miesto įstaigoms ir įmonėms, jų darbuotojams už tai, kad atvėrė gimnazistams savo duris ir skyrė laiko jaunimo pažinčiai su profesija. Profesinį veiklinimą miesto mokyklose kovo – balandžio mėnesiais koordinavo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė Audronė Gelžinienė.

Šiais mokslo metais 28 mies­to įstai­go­se ir įmo­nė­se profesijas „pasimatavo“ 96 janoniečiai.

Sigita Stonkienė,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos profesijos patarėja

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas