EKSTERNAMS
2020-09-07

BRANDOS EGZAMINAI 2020-2021 m. m.

 Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020-2021 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 7 d. iki š. m. lapkričio 20 d. (data gali būti tikslinama)  gali pateikti bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 20 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

3.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

 1. Apmokėjimo pavedimą patvirtinantį dokumentą. Už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą eksternas turi įmokėti 14,48 euro į Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą LT067300010002408458, AB Swedbank, banko kodas 73000.

 

Gimnazijos kodas 190530654. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos adresas: Tilžės g. 137 LT-76348 Šiauliai.

Mokėjimo nurodyme (kvite) prašome nurodyti Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už brandos egzaminus).

Informacija teikiama:(8 41 523376 arba rastine@jjanonis.lt

 

Dokumentai  priimami raštinėje kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 iki 16.00 val.

 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas