ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJA

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ 2020/2021 M.M.

S Ą R A Š A S

 Pedagogo pavardė ir vardas

Dalykas

Dorinio ugdymo mokytojai

 

Kratukienė Danutė

katalikų tikyba

Margevičienė Rita

etika

Lietuvių kalbos mokytojai

 

Ganusauskienė Audronė

lietuvių kalba

Samulionienė Laimutė

lietuvių kalba

Sruogis Rimvydas

lietuvių kalba

Šeputienė Alma

lietuvių kalba

Žukauskienė Diana

lietuvių kalba

Kruopienė Irena

lietuvių kalba

Anglų kalbos mokytojai

 

Urbonienė Kristina

anglų kalba

Eidintienė Violeta

anglų kalba

Kančiauskienė Ramunė

anglų kalba

Šlivinskaitė Vilija

anglų kalba

Staškevičiūtė Daiva

anglų kalba

Šimkevičienė Rasa

anglų kalba

Rusų kalbos mokytojai

 

Kaleinikova Svetlana

rusų kalba

Valčiukienė Roma

rusų kalba

Kitų kalbų mokytojai

 

Bagučianskienė Ingrida

vokiečių kalba

Vaičiulienė Virginija

prancūzų kalba

Matematikos mokytojai

 

Gedminienė Jūratė

matematika

Riukienė Daiva

matematika

Jačiauskaitė Jolanta

matematika

Klimavičius Faustas

matematika

Šmitienė Aurelija

ekonomika

matematika

Informacinių technologijų mokytojai

 

Gečas Ričardas

IT

Rekešienė Vilma

IT

Socialinių mokslų mokytojai

 

Murauskienė Kristina

istorija

Ulvidienė Skirmantė

istorija

Rickevičiūtė Elvyra

istorija

Kazimieraitienė Gitana

geografija

Gamtos mokslų mokytojai

 

Aleksonienė Danutė

biologija

Dabregaitė Rasa

biologija

Kladkienė Vilija

chemija

Virketienė Birutė

chemija

Orlovienė Daiva

fizika

Rakužienė Valentina

fizika

Šaulytė Irena

fizika

Menų mokytojai

 

Valaitienė Inga

muzika

Budraitienė Ingrida

dailė

 

technologijos

Leliukienė Daiva

dailė

 

technologijos

Jankevičius Vaidas

technologijos

 

dailė

Mačiūnienė Evelina

teatras

Kūno kultūros mokytojai

 

Gudaitė Linda

kūno kultūra

Gedgaudas Edvinas

kūno kultūra

Kalvelienė Rima

kūno kultūra

Vidžiūnienė Irena

kūno kultūra

Antraeilininkai

 

Ruzgytė Marytė

dailė

Mikutienė Loreta

choras

Tamošiūnas Laimonas

gitaros studija

Stankuvienė Loreta

muzika

Vaičekauskienė Danguolė

biologija

Arlikevičiūtė Dovilė

ispanų kalba

Rimkuvienė Asta

šokis

Vidžiūnas Nerijus

kūno kultūra