Projektas „Mokinys-mokytojas“

Gimnazijos projektas „Mokinys-mokytojas“
Projekto vadovas gimnazijoje – Daiva Gedminienė
Projekto dalyviai: I-IV klasių mokiniai
Projekto vykdymo terminas: nuo 2023-10-01 iki 2024-05-30 (projektas yra tęstinis ir atnaujinamas kiekvienais mokslo metais).

Projekto tikslai: bendraamžių pagalba mokantis.

Trumpas projekto aprašas:

Tai individuali pagalba mokiniams, kurie pageidauja bendraamžio konsultanto mokymosi spragoms užpildyti. Veikla vyksta visus mokslo metus, ji fiksuojama projekto apskaitos lapuose. Projekto „Mokytojo“ veikla įskaitoma į socialinę veiklą ir žymima dienyne.

Projekto „Mokinys-mokytojas“ veiklos rezultatai – gimnazijos mokinių, kurie pageidauja mokytis su bendraamžiais, mokymosi pažanga.

Sklaida vykdoma per gimnazijos mokinių savivaldos susirinkimus, klasių seniūnus ir klasių vadovus.

Atnaujinta 2023-11-29
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas