Informacija tėvams

 

Dokumentas „Dėl ekstremalios situacijos“

https://jjanonis.lt/wp-content/uploads/Ekstremaliossituacijos.2022-03-09-docx-1.pdf

 

Bendradarbiavimo su tėvais formos 2021-2022 m. m.

I pusmetis

 • 2021-09-22 – III-IV klasių mokinių tėvų susirinkimas, IV klasių tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, klasės tėvų susirinkimai.
 • 2021-09-23 – I-II klasių mokinių tėvų susirinkimas, klasės tėvų susirinkimai.
 • 2021-10-02 – Bendruomenės žygis, skirtas gimnazijos 170 – mečiui.
 • 2021-11-10 – (17.00-20.00 val.) I-IV klasių mokinių tėvų individualūs susitikimai su dalykų mokytojais (registracija internete)
 • 2021-12-07 – I-IV klasių mokinių tėvų susirinkimas, klasės tėvų susirinkimas.

II pusmetis

 • 2022-02-24 – I-IV klasių tėvų susirinkimai. II klasių mokinių tėvų supažindinimas su vidurinio ugdymo programos aprašu. Numatomi tėvų susirinkimai klasėse
 • 2022-04-06 – (17.00-20.00 val.) I-IV klasių mokinių tėvų individualūs susitikimai su dalykų mokytojais (registracija internete)

(Pastaba: Veiklos bus koreguojamos vadovaujantis ekstremalių situacijų komisijos sprendimais ir rekomendacijomis)

 • Pagal poreikį klasės vadovas gali organizuoti papildomus klasės tėvų nuotolinius susirinkimus.
 • Tėvų vakarai I-IV klasėse (balandis-gegužis. Klasės vadovas suderina laiką)
 • Tėvų švietimo renginiai – paskaitos, susitikimai, seminarai.
 • 2022-05-… Teatro studijos „Jeigu…“ premjera
 • 2022-05-… – Padėkos vakaras olimpiadų ir konkursų nugalėtojams (I-IV klasių mokiniams)
 • Karjeros ugdymui (pagal galimybes)

IV klasių mokinių tėvams, seneliams bei šeimos nariams.
2022-02-11 d. 18.00 val. – Šimtadienio šventė Kultūros centre
2022-05-27 d. 12.00 val.– Paskutinio skambučio šventė.
2022-07-15 12.00 val. (salė jau užsakyta)  – Atestatų įteikimo šventė  Kultūros centre

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
D. Gedminienė


Dėl mokinių profilaktinio testavimo

Gimnazijoje besimokantys mokiniai turės galimybę kas 3-5 dienas patys tirtis savikontrolei skirtais greitaisiais antigenų testais. Tai paprasta, greita ir jokių nemalonių pojūčių nesukelianti procedūra. Pasiėmę mėginius iš nosies landos, rezultatus įsivertins patys ar prižiūrimi atsakingų mokyklos darbuotojų, prieš tai juos instruktavus visuomenės sveikatos specialistui.

Savikontrolei skirti greitieji antigeno testai naudojami kaip papildoma COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonė. Gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, mokinio tėvai (atstovai) informuojami apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

Vaikai dažniau nei suaugę serga besimptome koronaviruso ligos forma. Jie lengviau perneša virusą rizikos grupėje esantiems visuomenės nariams. Būtent dėl šios priežasties daugiau ligos protrūkių skaičiuojama būtent ugdymo įstaigose, kur atstumų laikymasis ir kiti su viruso plitimu susiję veiksniai valdomi sudėtingiau. Profilaktinio testavimo galimybių plėtimas tai didelis žingsnis pažabojant viruso plitimą.

Sutikimus dėl mokinių iki 16 metų testavimo pasirašo tėvai (globėjai), vyresni nei 16 metų gimnazistai sutikimus pildo ir pasirašo patys. Daugiau informacijos Tamo žinutėje.

Informaciniai filmukai

Mokiniams iki 16 m.:

https://www.youtube.com/watch?v=YCGHypLXHXU&ab_channel=Vilniausvisuomen%C4%97ssveikatosbiuras

Vyresniems nei 16 m. mokiniams:

https://www.youtube.com/watch?v=fqa1rQEU_3Q&ab_channel=Vilniausvisuomen%C4%97ssveikatosbiuras

 Gimnazijos bendruomenė laikosi šių taisyklių:

 1. Taisyklingai dėvi veido apsaugos priemones.
 2. Įėjus į gimnaziją, dezinfekuoja rankas.
 3. Mokiniams ir mokytojams matuojama temperatūra.
 4. Laikosi saugaus atstumo.
 5. Kabinetuose dezinfekuoja savo darbo vietą.
 6. Gimnazijos koridoriuose laikosi rodyklėse nurodytos judėjimo krypties.
 7. Draudžiama atvykti į gimnaziją, pasireiškus Covid-19 simptomams.
 8. Tėvai skubiai informuoja klasės vadovą, jei vaikas dėl ligos negali tą dieną dalyvauti pamokose.

Kviečiame abiturientus būti pilietiškais ir pasinaudoti sudaryta galimybe nemokamai pasitikrinti testuojantis, kad užtikrintume gimnazijos bendruomenės saugumą. Registruotis internetu 1808.lt arba telefonu 1808 greitajam antigeno testui. Registruojantis internetu, reikia gimnazijos kodo 190530654.

Profilaktiniai tyrimai neatliekami asmenims:

 1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų buvo nustatyta COVID-19 liga;
 2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą (2 skiepai);
 3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

Būkime sveiki ir saugūs.

Administracija

Informacija TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS). Jeigu COVID -19 liga patvirtinta Jūsų vaikui

ATMINTINĖ TĖVAMS  DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Ugdymas vyksta gimnazijos patalpose, laikantis didesnių saugumo sąlygų.

Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinami skirtingose ugdymo pakopose besimokančių mokinių kontaktai.

 • Gimnazijoje numatyti du skirtingi įėjimai ir išėjimai.
 • Pamokos I–II ir III–IV klasių mokiniams prasideda ne tuo pačiu laiku.
 • Parengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis gimnazijos patalpose.
 • Valgykloje numatytos dvi 30 min. pietų pertraukos.
 • Asmenų patekimas į gimnaziją yra ribojamas. Atvykti į gimnaziją galima tik iš anksto susitarus. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su gimnazijos darbuotojais bendrauja telefonu ir el. ryšio priemonėmis (el. paštu, TAMO dienynu ir kt.).
 • Gimnazijos darbuotojai, mokytojai, uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, mokiniai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.
 • Jeigu jūsų vaikui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.

Esant tokiam atvejui, vaikas turi būti kuo skubiau paimamas iš ugdymo įstaigos, konsultuojamasi su karštąją koronaviruso linija 1808 arba susisiekiama su šeimos gydytoju.

 • Tėvai privalo informuoti klasės vadovą esant menkiausiai rizikai: jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu, vaikas ar šeimos nariai keliavo po COVID-19 ligos paveiktas šalis.
 • Draudžiama ugdyme dalyvauti, jeigu:
  • jūsų vaikui pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
  • turėjo sąlytį su sergančiu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) asmeniu ir jiems yra paskirta privaloma izoliacija;
  • kurie buvo išvykę į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktą šalį ir iš kurios sugrįžus privaloma 14 dienų izoliacija.
 • Koronaviruso infekcijos atvejis gimnazijoje. Jeigu gimnazijos vadovas iš mokytojo, darbuotojo, mokinio, jo tėvų ( globėjų, rūpintojų) gauna informaciją apie nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsdamas privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Vadovas privalo bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.
 • Jei gimnazijos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui.
 • Kitos virusų plitimą ribojančios priemonės išlieka tokios pačios, kaip ir naudojantis viešuoju transportu, lankantis renginiuose, prekybos centruose ar kitose viešo susibūrimo vietose: dažnas rankų plovimas, nesant galimybės nusiplauti rankų, rekomenduojami rankų dezinfekantai, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, saugaus atstumo laikymasis arba kaukių dėvėjimas.

Parengta vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentais.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS (dėl koronaviruso plitimo)

Atnaujinta 2022-03-10
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:15 12:00
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas