Informacija tėvams

Dėl I–IV klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. gruodžio 7 iki gruodžio 11 d.

Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. 1310, kuriuo karantinas šalyje pratęstas iki 2020 m. gruodžio 17 d., esamą situaciją Šiaulių mieste bei gimnazijos mokytojų ir IV klasių mokinių apklausą, kurioje 166 gimnazijos mokytojai ir IV klasių mokiniai pareiškė nuomonę dėl abiturientų mokymosi būdo nuo 2020 m. gruodžio 7 d. (89,8 proc. respondentų pareiškė nuomonę, kad IV klasių mokiniai turi mokytis nuotoliniu būdu, 10,2 proc. – mokytis kasdieniu būdu gimnazijoje), priimtas direkcijos sprendimas (protokolo Nr. VN-65, 2020-12-03) pratęsti nuotolinį mokymą I–IV klasėse iki 2020 m. gruodžio 11 d.

Būkime sveiki, rūpinkimės savimi ir artimaisiais.

Administracija

 • Kiekvienas mokinys privalo nuotolinio mokymo vaizdo pamokų tvarkaraščio laiku prisijungti prie mokytojo nurodytos aplinkos su įjungta kamera, kad būtų aišku, kas dalyvauja pamokoje.
 • Tėvų prašome:
  • sudaryti sąlygas namuose vaikams mokytis nuotoliniu būdu;
  • vykdyti savo vaikų ugdymosi priežiūrą;
  • aktyviai bendradarbiauti su klasės vadovu ir dalyko mokytojais;
  • informuoti klasės vadovą, jei vaikas dėl ligos negali tą dieną dalyvauti nuotolinėse pamokose;
  • užtikrinti, kad vaikas laikytųsi mokinio taisyklių ir Mokymo sutartyje numatytų punktų.
  • prireikus pagalbos specialistų konsultacijos, kreiptis telefonais, el. paštu arba TAMO žinute.

Administracija

Informacija TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS). Jeigu COVID -19 liga patvirtinta Jūsų vaikui

ATMINTINĖ TĖVAMS  DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Ugdymas vyksta gimnazijos patalpose, laikantis didesnių saugumo sąlygų.

Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinami skirtingose ugdymo pakopose besimokančių mokinių kontaktai.

 • Gimnazijoje numatyti du skirtingi įėjimai ir išėjimai.
 • Pamokos I–II ir III–IV klasių mokiniams prasideda ne tuo pačiu laiku.
 • Parengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis gimnazijos patalpose.
 • Valgykloje numatytos dvi 30 min. pietų pertraukos: I–II klasės pietauja po 4 pamokų, III–IV klasės – po 5 pamokų.
 • Asmenų patekimas į gimnaziją yra ribojamas. Atvykti į gimnaziją galima tik iš anksto susitarus. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su gimnazijos darbuotojais bendrauja telefonu ir el. ryšio priemonėmis (el. paštu, TAMO dienynu ir kt.).
 • Gimnazijos darbuotojai, mokytojai, uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, mokiniai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.
 • Jeigu jūsų vaikui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.

Esant tokiam atvejui, vaikas turi būti kuo skubiau paimamas iš ugdymo įstaigos, konsultuojamasi su karštąją koronaviruso linija 1808 arba susisiekiama su šeimos gydytoju.

 • Tėvai privalo informuoti klasės vadovą esant menkiausiai rizikai: jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu, vaikas ar šeimos nariai keliavo po COVID-19 ligos paveiktas šalis.
 • Draudžiama ugdyme dalyvauti, jeigu:
  • jūsų vaikui pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
  • turėjo sąlytį su sergančiu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) asmeniu ir jiems yra paskirta privaloma izoliacija;
  • kurie buvo išvykę į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktą šalį ir iš kurios sugrįžus privaloma 14 dienų izoliacija.
 • Koronaviruso infekcijos atvejis gimnazijoje. Jeigu gimnazijos vadovas iš mokytojo, darbuotojo, mokinio, jo tėvų ( globėjų, rūpintojų) gauna informaciją apie nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsdamas privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Vadovas privalo bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.
 • Jei gimnazijos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui.
 • Kitos virusų plitimą ribojančios priemonės išlieka tokios pačios, kaip ir naudojantis viešuoju transportu, lankantis renginiuose, prekybos centruose ar kitose viešo susibūrimo vietose: dažnas rankų plovimas, nesant galimybės nusiplauti rankų, rekomenduojami rankų dezinfekantai, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, saugaus atstumo laikymasis arba kaukių dėvėjimas.

Parengta vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentais.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS (dėl koronaviruso plitimo)

Atnaujinta 2020-12-03
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:25 13:55
6 14:05 14:50
7 15:00 15:45
8 15:50 16:35
9 16:40 17:25
Kitų dienų pamokų laikas