ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJA

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ 2018/2019 M.M.

S Ą R A Š A S

 Pedagogo pavardė ir vardas

Dalykas

Kvalifikacinė

kategorija

Dorinio ugdymo mokytojai

 

 

Kratukienė Danutė

katalikų tikyba

danute.kratukiene@jjanonis.lt

Margevičienė Rita

etika

rita.margeviciene@jjanonis.lt

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

Ganusauskienė Audronė

lietuvių kalba

audrone.ganusauskiene@jjanonis.lt

Samulionienė Laimutė

lietuvių kalba

laimute.samulioniene@jjanonis.lt

Sruogis Rimvydas

lietuvių kalba

rimvydas.sruogis@jjanonis.lt

Šeputienė Alma

lietuvių kalba

alma.seputiene@jjanonis.lt

Žukauskienė Diana

lietuvių kalba

diana.zukauskiene@jjanonis.lt

Anglų kalbos mokytojai

 

 

Čyvienė Alma

anglų kalba

alma.cyviene@jjanonis.lt

Eidintienė Violeta

anglų kalba

violeta.eidintiene@jjanonis.lt

Kančiauskienė Ramunė

anglų kalba

ramune.kanciauskiene@jjanonis.lt

Šlivinskaitė Vilija

anglų kalba

vilija.slivinskaite@jjanonis.lt

Staškevičiūtė Daiva

Šimkevičienė Rasa

anglų kalba

anglų kalba

daiva.staskeviciute@jjanonis.lt rasa.simkeviciene@jjanonis.lt

Rusų kalbos mokytojai

 

 

Kaleinikova Svetlana

rusų kalba

svetlana.kaleinikova@jjanonis.lt

Valčiukienė Roma

rusų kalba

roma.valciukiene@jjanonis.lt

Kitų kalbų mokytojai

 

 

Bagučianskienė Ingrida

vokiečių kalba

ingrida.bagucianskiene@jjanonis.lt

Vaičiulienė Virginija

prancūzų kalba

virginija.vaiciuliene@jjanonis.lt

Matematikos mokytojai

 

 

Gedminienė Jūratė

matematika

jurate.gedminiene@jjanonis.lt

Riukienė Daiva

matematika

daiva.riukiene@jjanonis.lt

Jačiauskaitė Jolanta

matematika

jolanta.jaciauskaite@jjanonis.lt

Klimavičius Faustas

matematika

faustas.klimavicius@jjanonis.lt

Šmitienė Aurelija

ekonomika

matematika

aurelija.smitiene@jjanonis.lt

Informacinių technologijų mokytojai

 

 

Gečas Ričardas

IT

ricardas@jjanonis.lt

Rekešienė Vilma

IT

vilma.rekesiene@jjanonis.lt

Socialinių mokslų mokytojai

 

 

Murauskienė Kristina

istorija

kristina.murauskiene@jjanonis.lt

Ulvidienė Skirmantė

istorija

skirmante.ulvidiene@jjanonis.lt

Rickevičiūtė Elvyra

istorija

elvyra.rickeviciute@jjanonis.lt

Kazimieraitienė Gitana

geografija

gitana.kazimieraitiene@jjanonis.lt

Gamtos mokslų mokytojai

 

 

Aleksonienė Danutė

biologija

danute.aleksoniene@jjanonis.lt

Dabregaitė Rasa

biologija

rasa.dabregaite@jjanonis.lt

Eigirdienė Janina

chemija

janina.eigirdiene@jjanonis.lt

Virketienė Birutė

chemija

birute.virketiene@jjanonis.lt

Orlovienė Daiva

fizika

daiva.orloviene@jjanonis.lt

Rakužienė Valentina

fizika

valentina.rakuziene@jjanonis.lt

Šaulytė Irena

fizika

irena.saulyte@jjanonis.lt

Menų mokytojai

 

 

Valaitienė Inga

muzika

inga.valaitiene@jjanonis.lt

Budraitienė Ingrida

dailė

ingrida.budraitiene@jjanonis.lt

 

technologijos

Leliukienė Daiva

dailė

daiva.leliukiene@jjanonis.lt

 

technologijos

Jankevičius Vaidas

technologijos

vaidas.jankevicius@jjanonis.lt

 

dailė

Mačiūnienė Evelina

teatras

evelina.maciuniene@jjanonis.lt

Kūno kultūros mokytojai

 

 

Gudaitė Linda

kūno kultūra

linda.gudaite@jjanonis.lt

Gedgaudas Edvinas

kūno kultūra

edvinas.gedgaudas@jjanonis.lt

Kalvelienė Rima

kūno kultūra

rima.kalveliene@jjanonis.lt

Vidžiūnienė Irena

kūno kultūra

irena.vidziuniene@jjanonis.lt

Antraeilininkai

 

 

Ruzgytė Marytė

dailė

 

Mikutienė Loreta

choras

 

Tamošiūnas Laimonas

gitaros studija

 

Stankuvienė Loreta

muzika

 

Vaičekauskienė Danguolė

biologija

 

Bikulčienė Regina

ispanų kalba

 

Rimkuvienė Asta

šokis

 

Vidžiūnas Nerijus

kūno kultūra