Tikslai ir uždaviniai

2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Kokybiško ugdymo organizavimas telkiant gimnazijos bendruomenę.
 • 1.1. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas;
 • 1.2. Teikti veiksmingą pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokiniams.  
 1. Kurti modernią, šiuolaikišką ugdymosi aplinką.
 • 2.1. Modernizuoti gimnazijos fizinę aplinką;
 • 2.2. Plėsti mokymąsi be sienų. 
 1. Tobulinti lyderystę ir vadybą.
 • 3.1. Tobulinti veiklos planavimą ir organizavimą gimnazijoje;
 • 3.2. Skatinti mokytojų mokymąsi;

2017 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas.
  • Koreguoti gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.
  • Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
  • Atnaujinti mokinių skatinimą ir motyvavimą.
 2. Plėsti mokymąsi be sienų.
  • Modernizuoti ugdymo(si) aplinkas gimnazijoje.
  • Tobulinti mokymą(si) virtualiose ugdymosi aplinkose.
  • Sukurti socialinių partnerių tinklą.
 3. Skatinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų mokymąsi.
  • Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją.
  • Plėtoti mokytojų kolegialų grįžtamąjį ryšį.
Atnaujinta 2018-09-10
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Trečiadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:15 12:00
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas