Tikslai ir uždaviniai

Gimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai 2019 m.  

 1. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas.
  • Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
  • Tobulinti vertinimo, įsivertinimo strategijų taikymą pamokoje.
  • Gerinti vadovavimo mokymuisi kokybę.
 2. Plėsti mokymąsi be sienų.
  • Modernizuoti ugdymo(si) aplinkas gimnazijoje.
  • Ugdyti kultūros pažinimo įpročius.
 3. Skatinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų mokymąsi.
  • Tobulinti mokytojų, klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją.
  • Plėtoti mokytojų lyderystės kompetenciją.
Atnaujinta 2019-10-17
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:25 13:55
6 14:05 14:50
7 15:00 15:45
8 15:50 16:35
9 16:40 17:25
Kitų dienų pamokų laikas