Biblioteka – skaitykla – metodinis centras

         Darbo laikas: 8:00 – 16:00
Paskutinis mėnesio penktadienis – tvarkos diena.
Tel.:  (8-41)523372
E-paštas: biblioteka@jjanonis.lt

Bibliotekoje dirba: bibliotekininkė Vilija Grinbergienė ir bibliotekos vedėja Birutė Grigienė

Fondas

 • 2016m. gauta: knygų  – 320, e-dokumentų-14.
 • 2016m.  bibliotekos knygų fondą sudaro 18800 egz. grožinės ir mokslo populiariosios literatūros.
 • Senų ir retų spaudinių yra  228 egzemplioriai.

Pagrindinis bibliotekos fondo komplektavimo šaltinis – moksleivio krepšelio lėšos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų, gimnazijos rėmėjų lėšos.
Gražia tradicija tapo abiturientų akcija – dovanoti vertingą leidinį bibliotekai.

Skaitytojai

 • Bibliotekos skaitytojai ir lankytojai yra šios gimnazijos bendruomenės nariai
 • 2016 m. buvo:
  -skaitytojų – 703
  -lankytojų – 4690
  -išduota spaudinių – 6605 egz.
  -parengta parodų – 25
  -įvyko renginių – 7-informacinių bibliografinių valandėlių 5.

Kūrėjų dovana bibliotekai

VII respublikiniame EKSLIBRISO konkurse „Mokytojas ir mokinys 2016. Mano knyga“, skirtame bibliotekų metams, dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai ir jų dailės mokytoja Daiva Leliukienė. Mokytoja paskatino gimnazistus perprasti grafikos technikas, pasitelkti kūrybinį mąstymą ir sukurti ekslibrisų gimnazijos bibliotekai. Tai unikali kūrėjų – Ugnės Steponavičiūtės (II e), Bertos Rėjos Butvilaitės (II e) – ir mokytojos Daivos Leliukienės dovana bibliotekai. Kūrėjai ne tik dovanojo gimnazijai atliktus darbus, bet ir ekslibrisų atspaudus. Gimnazijos biblioteka galės juos panaudoti išskirtiniams leidiniams puošti.

 gimnazijos direktorius R.Budraitis ir IIe mokinė Ugnė Steponavičiūtė

Bibliotekoje jūs rasite:

 • Lietuvių ir įvairių šalių grožinę literatūrą
 • Mokslo populiariąją literatūrą
 • Informacinius leidinius:
  Enciklopedijas, žodynus, žinynus
  Enciklopedinius žinynus
 • Senų, retų leidinių ekspoziciją:
  -„Šiaulių berniukų gimnazijos bibliotekos leidiniai“
  Informacininės knygos sudėtos lentynose pagal temas. Reikalingą temą rasite naudodamiesi lentynų nuorodomis, pavadinimais ir dalykine rodykle.Grožinė literatūra sudėta pagal autorių pavardžių bei antraščių abėcelę.

Pažinti aviacijos pasaulį padeda buvęs mokinys. 103 laidos abiturientas, nusipelnęs civilinės aviacijos pilotas Romualdas Račkauskas bibliotekai dovanojo dvi savo prisiminimų knygas, 11 knygų apie aviaciją ir jau penkti metai iš eilės dovanoja unikalaus žurnalo „Aviacijos pasaulis“ prenumeratą. 
gimnazijos direktorius R.Budraitis, lakūnas R.Račkauskas, bibliotekos vedėja B.Grigienė.

SKAITYKLA

Skaitykloje atidaryta dailės brandos egzamino kūrybinių darbų paroda.
Darbų autoriai: Ugnė Imenavičiūtė, Eva Daubaraitė, Elija Grybytė, Hubertas Čelutka

 Skaitykloje galite:

 • naudotis rankraštiniu fondu, įvairiais teminiais segtuvais, enciklopedijomis, žodynais, CD, DVD, informacinėmis knygomis,
 • susipažinti su naujų knygų parodomis, teminiais knygų stendais,
 • rengti savo darbų parodas,
 • lankyti įvairias parodas ir renginius,
 • skaityti  periodinius leidinius,
 • nemokamai naudotis Internet’u,
 • naudotis skeneriais ir spausdintuvu.

Periodiniai leidiniai skaitykloje

Skaitykloje yra:

 • 14 pavadinimų periodinių leidinių
 • 9 kompiuteriai
 • 3 planšetiniai
 • 170 kompaktiniai diskai
 • 10 mokomųjų  kompiuterinių  programų
 • 40 muzikinės kompaktinės plokštelės
 • 18 DVD filmų
 • 60 vaizdajuosčių
 • Televizorius, vaizdajuosčių grotuvas, grafoprojektorius, CD grotuvas, DVD grotuvas, 2 skeneriai, elektrofonas, 2 spausdintuvai, 3 nešiojami kompiuteriai, multimedia projektorius, kopijavimo aparatas.

Skaitykloje organizuojamos knygų, fotografijų, dailės, tekstilės, medžio. keramikos parodos. Eksponuojami dailės mokytojų, mokinių , buvusių mokinių, profesionalių menininkų darbai.  Čia vyksta tradiciniai renginiai: Tarptautinės vaikų knygos dienos šventės, „Knygų pristatymo“ konkursai,  susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, buvusiais gimnazistais, moksleivių tėvais, įžymiais kultūros darbuotojais. Čia vyksta įvairios konferencijos, seminarai, mokytojų metodinės valandėlės, akcijos.

Teminės knygų parodos skaitykloje

Skaitykloje vyko susitikimas „Apie lietuvių kalbą rimtai…ir linksmai“ su Šiaulių universiteto kalbininku, Lietuvių kalbos draugijos garbės nariu Algirdu Malakausku
Bibliotekos vedėja B. Grigienė ir rašytojas V.Martinkus

BIBLIOTEKOS METODINIS CENTRAS

Bibliotekos metodiniame centre:

 • kaupiama pedagoginė metodinė literatūra, pedagoginė periodika, metodiniai leidiniai,
 • galite rasti įvairių seminarų, projektų, konferencijų medžiagą,
 • komplektuojami geriausi mokinių gimnaziniai darbai,
 • teikiamos kopijavimo paslaugos.


Naujų mokymo priemonių pristatymas mokytojams

Atidaryta Tasmanijos universiteto (Australija) pedagogikos daktaro Algimanto Taškūno, OAM dovanota lituanistinė biblioteka. Biblioteką sudaro per 1000 leidinių lietuvių ir anglų kalba. Šis Tasmanijos universitete dr. A.Taškūno sukauptas knygų rinkinys apie Lietuvą ir lietuvius tapo atskiru bibliotekos skyriumi, pavadintu dr. A.Taškūno vardu.

Atidaryme dalyvavo pedagogė iš Tasmanijos (Australija) p. Regina Share.

Šis knygų skyrius sužavėjo svečius iš Vilniaus Užupio gimnazijos.


Skaitykloje ir koridoriuje prie bibliotekos veikia belaidis Internetas
Belaidžio ryšio slaptažodis gimnazija

NAUJIENOS

 • 3 planšetės skaitykloje (įrašytos e-knygos su programine literatūra, „Kaip efektyviai mokytis kalbų“, „Greitas konspektavimas“, „Kaip įveikti stresą?“.)
 •  Ausinės 2 vnt.
 • Bendradarbiavimas su ŠU biblioteka (integruotos pamokos)

Įrengros jaukios vietelės poilsiui ir skaitymui

NUORODOS

Atnaujinta 2019-02-08
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Trečiadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:15 12:00
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas